Sobota 22.06.2024 14:54

V pátek bude vyhlášena cena za nejlepší publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany pořádá v pátek 7. prosince 2018 v Lichtenštejnském paláci již 25. Slavnostní večer k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením.

Během Slavnostního večera budou vyhlášeny výsledky XXV. ročníku soutěže o Cenu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení.

Tuto cenu uděluje Vládní výbor pro zdravotně postižené občany od roku 1994. Za dobu její existence prošlo soutěží více než 1500 publicistických děl. V letošním ročníku bylo hodnoceno 90 prací, které posuzovala nezávislá devítičlenná porota. Ceny jsou udělovány celkem ve třech kategoriích – tiskové, rozhlasové a televizní.

Oceňována jsou ta díla, která nejvhodnějším a nejlepším způsobem upozorňují na téma zdravotního postižení. Hlavním měřítkem při jejich posuzování je tedy to, jak může přihlášená práce oslovit širokou veřejnost, seznámit ji s danou problematikou a pozitivně ovlivnit její přístup k osobám se zdravotním postižením.

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany vyhlásil tento rok již potřetí fotografickou soutěž Navzdory bariérám. Hodnoceno bylo celkem 71 přihlášených fotografií. Porota, která rozhodovala o vítězích soutěže, byla složena ze zástupců organizací lidí se zdravotním postižením, Úřadu vlády ČR a fotografů. Cena je udělována za fotografie, které nejlépe zachycují okamžiky, kdy člověk se zdravotním postižením překonal stávající bariéry, ať už architektonické, informační nebo i mezilidské.

Součástí programu bude i hudební vystoupení kapely Mentallica, která je tvořena mladými hudebníky se zdravotním postižením.

Mezinárodní den osob se zdravotním postižením si připomínáme každoročně 3. prosince již od roku 1981, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů poprvé vyhlášen. Každoroční oslava Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením si klade za cíl podporovat porozumění problematice zdravotního postižení. Rovněž se snaží zvýšit povědomí o přínosech, které integrace osob se zdravotním postižením přináší do všech aspektů politického, společenského, hospodářského a kulturního života.

Každý rok je v rámci Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením stanoveno konkrétní téma, které určuje oblast, na niž má být zaměřena hlavní pozornost v příštím období. Tématem pro letošní rok je Posílení postavení osob se zdravotním postižením a podpora jejich plného a rovného začlenění do společnosti. Okruh vybraných úkolů vychází i letos z Agendy pro rok 2030, která se zavázala k tomu, že “nenechá nikoho stranou”. Tato agenda je ambiciózním akčním plánem mezinárodního společenství směřujícím k mírovému a prosperujícímu světu, kde se jako základní zásada uplatňuje důstojnost jednotlivce a rovnost mezi všemi. Je proto důležité, aby bylo zajištěno plné a rovnocenné zapojení osob se zdravotním postižením ve všech oblastech společnosti a aby jednotlivé státy aktivně podporovaly vytváření přístupného prostředí.

 

Zdroj: Vláda ČR