Sobota 13.04.2024 23:55

Výzvy evropské/české kardiologie a paliativní péče (Jihlava, 2. listopadu 2018)

Kraj Vysočina ve spolupráci se sekcí Geriatrické paliativní péče České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP Vás zve na konferenci “Výzvy evropské/české kardiologie a paliativní péče”, která se koná 2. listopadu 2018 v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina (Kongresový sál), Žižkova 57, Jihlava (viz pozvánka a registrace). Po celou dobu konference bude zajištěno simultánní tlumočení španělština – čeština. Odborným garantem konference je primář MUDr. Kabelka Ladislav, PhD.

 

Program:

08.30 – 09.00 Registrace
09.00 – 09.45 Úvod konference. Perspektiva paliativní péče u neonkologických onemocnění v ČR – Hejtman kraje MUDr. Jiří Běhounek, prim. MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
09.45 – 10.15 Úspěchy kardiologie během posledních 20 let – prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC
10.15 – 10.30 Diskuse
10.30 – 11.00 Přestávka občerstvení
11.00 – 11.30 How can our hospitals benefit from palliative care? A cardiology perspective – prof. Manuel Martínez-Sellés, M.D., Ph.D.
11.30 – 12.00 Konvenční léčba chronického srdečního selhání – prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC
12.00 – 12.30 Když konvenční léčba nestačí – aktuální situace v ČR – MUDr. Martin Gřiva, Ph.D.
12.30 – 12.45 Diskuse
12.45 – 13.30 Obědový raut
13.30 – 15.00 Kazuistiky s otevřenou diskuzí – MUDr. Martin Gřiva, Ph.D.

 

Zdroj: Paliatr Vysočina