Neděle 19.05.2024 21:51

WHO: Globální strategie rozvoje lidských zdrojů ve zdravotnictví 2030

Globální strategie rozvoje lidských zdrojů ve zdravotnictví (Global strategy on human resources for health: Workforce 2030) je určena především pro tvůrce politik členských zemí Světové zdravotnické organizace (WHO), její obsah je ale cenným zdrojem pro všechny zainteresované subjekty a zájemce o problematiku pracovní síly ve zdravotnictví, včetně zaměstnavatelů ve veřejném i soukromém sektoru, profesních sdružení, vzdělávacích institucí, odborů, mezinárodních organizací a občanské společnosti. Dotazy ke strategii lze směřovat na adresu: workforce2030@who.int

 

Zdroj: WHO