Sobota 22.06.2024 15:28

WHO

Priority spolupráce s WHO: Alkohol, nedostatek pracovníků, primární péče a integrace služeb

Desítky českých odborníků a sedm představitelů Světové zdravotnické organizace (WHO) přijali pozvání ministra Adama Vojtěcha a ve dnech 12. a 13. července 2018 navštívili Ministerstvo zdravotnictví ČR. Hlavním smyslem návštěvy byl rozvoj spolupráce České republiky a WHO v oblastech primární a integrované péče, veřejného zdraví a stabilizace lidských zdrojů ve zdravotnictví.

Soutěž WHO: Města a obce podporující bydlení přátelské seniorům

Globální síť měst a obcí přátelských seniorům Světové zdravotnické organizace (WHO Global Network for Age-Friendly Cities and Communities) ve spolupráci s organizací “Grantmakers In Aging” (GIA) vyhlásili soutěž “Innovation@Home” pro města a obce zaměřenou na podporu bydlení přátelského seniorům.

WHO: Globální strategie rozvoje lidských zdrojů ve zdravotnictví 2030

Globální strategie rozvoje lidských zdrojů ve zdravotnictví (Global strategy on human resources for health: Workforce 2030) je určena především pro tvůrce politik členských zemí Světové zdravotnické organizace (WHO), její obsah je ale cenným zdrojem pro všechny zainteresované subjekty a zájemce o problematiku pracovní síly ve zdravotnictví, včetně zaměstnavatelů ve veřejném i soukromém sektoru, profesních sdružení, vzdělávacích institucí, odborů, mezinárodních organizací a občanské společnosti.