Sobota 22.06.2024 14:45

WHO: V Evropě je 7,3 milionu zdravotních sester. Jejich role je klíčová

V evropském regionu WHO je podle odhadů celkem 7,3 milionu zdravotních sester a porodních asistentek. Tvoří většinu zdravotnických pracovníků a poskytují péči lidem v každém věku, od narození po umírání. Jak ukazuje infografika, jejich role je klíčová a mnohostranná. Nedávno publikované kompendium dobré praxe v ošetřovatelství a porodní asistenci ilustruje zásadní význam sester pro systém zdravotnictví. Prostřednictvím 55 případových studií z 18 zemí ukazuje, jak mohou zlepšit zdraví a kvalitu života.

Sestry jsou podle WHO zdrojem inovací. Jejich role přesahuje rámec zdravotnictví. Hrají klíčovou roli pro zajištění bezpečné a hospodárné péče a její kontinuitu, podporu lidských práv, schopnost pečovat o vlastní zdraví v průběhu života, rovný přístup ke zdravotní péči, podporu kvality života s chronickou nemocí nebo pro koordinaci podpůrných služeb a dlouhodobé péče.

 

Zdroj: WHO

 

(foto: pixabay.com)