Sobota 22.06.2024 15:21

Život s demencí – 20 let zkušeností (13. a 14. září)

Konference se koná ve dnech 13. září až 14. září 2017 v Národní technické knihovně (Technická 6/2710, Praha 6 – Dejvice) a na Fakultě stavební ČVUT (Thákurova 7/2077, Praha 6 – Dejvice). 

Každoroční konference Pražské gerontologické dny 2017 se letos zaměří na bilancování vývoje v oblasti života s demencí, ke kterému u nás došlo za posledních dvacet let. Cílem konference je současně nahlédnout do budoucnosti a společně se zamyslet nad tím, co nás čeká: k jakým změnám v této oblasti dojde, co bychom měli udělat, bez čeho se lidem s demencí ani jejich rodinám nebude žít dobře.

Abstrakta můžete posílat až do 16. června!

Pokud se chcete podělit o své zkušenosti, či sdílet vize budoucího vývoje, můžete abstrakt zaslat do 16. června (viz více informací).

Sekce konference

 • Úspěchy praxe (nejen) posledních 20 let
 • Úspěchy vědy (nejen) posledních 20 let
 • Příležitosti praxe (nejen) pro příštích 20 let
 • Příležitosti vědy (nejen) pro příštích 20 let

Další vzdělávání

Konference bude zařazena do dalšího vzdělávání:

 • lékařů
 • všeobecných sester a zdravotně sociálních pracovníků
 • ergoterapeutů
 • Dle novely zákona 108/2006 Sb. je konference formou dalšího vzdělávání, jako „akce odborného charakteru v maximálním rozsahu 8 hodin ročně”.

Přihláška

Přihlášku můžete vyplnit on-line. Přihlášku si můžete stáhnout také ve wordu a zaslat ji na adresu poštou.

 

Program

Program bude zveřejněn 21. června 2017.

 

Účastnický poplatek

 • 1100 Kč – registrace a uhrazení poplatku do 30. června 2017
 • 1350 Kč – registrace a uhrazení poplatku od 1. července 2017 do 5. září 2017
 • 1100 Kč – poplatek pro zaměstnance kontaktních míst ČALS
 • 500 Kč – poplatek pro lidi s demencí, rodinné pečující, studenty a seniory
 • 1600 Kč – registrace a uhrazení poplatku na místě (pouze v případě volné kapacity)
 • jednotlivé dny – 850 Kč
 • Účastnický poplatek prosím uhraďte po přidělení variabilního symbolu na účet České alzheimerovské společnosti, o.p.s.: 19-3939060237/0100.

 

Storno podmínky

Účastníci se mohou odhlásit pouze písemně. Pokud se účastníci odhlásí šest týdnů před zahájením konference (nejpozději 2. srpna 2017), obdrží 100 % částky. Při odhlášení čtyři týdny před zahájením konference (nejpozději 16. srpna 2017) obdrží přihlášení 50 % uhrazené částky. Pokud se přihlášený odhlásí po 16. srpnu, nelze poplatek vrátit.

Více informací o Pražských gerontologických dnech najdete na stránce konference.

 

Zdroj: Alzheimer.cz (ČALS)