Středa 21.02.2024 10:23

Zlínský kraj chce posílit služby v domácím prostředí pacienta

Integrovanou strategickou koncepce pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve Zlínském kraji připravuje v současnosti Zlínský kraj. Koncepce pro období let 2020–2030 má přinést pohled na další rozvoj zdravotních služeb v kraji, který rozpracovala stávající schválená koncepce, a to pro podmínky nového desetiletí.

„Cílem koncepce je přehledně zpracovat silné i slabé stránky zdravotních služeb ve Zlínském kraji poskytovaných veřejnými i privátními nemocnicemi,“ informoval hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Kromě koncepce strategického rozvoje je krajské zdravotnictví obsaženo také v Programu rozvoje území Zlínského kraje (PRÚZK), což je další důležitý koncepční dokument kraje a v Koncepci řízení nemocnic založených Zlínským krajem, která se týká pouze nemocnic vlastněných krajem. Stavební část rozvoje pak řeší generel nemocnic, který má každá krajská nemocnice zpracovaný zvlášť.

Koncepce na léta 2020-2030 bude klíčovým strategickým dokumentem určujícím další směry vývoje zdravotnictví a zdravotních služeb ve Zlínském kraji. „Reagovat bude zejména na nepříznivý demografický vývoj, tj. stárnutí populace, který s sebou bude přinášet řadu zdravotních i sociálních rizik,“ doplnil hejtman Čunek. Koncepce tak bude mimo jiné řešit optimální potřebu budoucího lůžkového fondu, co do jeho struktury, kapacity, efektivního využití, a to včetně odpovídajícího personálního a technického zabezpečení. Vedle ambulantní a lůžkové péče bude nutný i rozvoj zdravotních služeb poskytovaných ve vlastním sociálním prostředí pacienta, zejména pak domácí péče. V souvislosti se stárnutím populace bude také vyšší požadavek na počet zdravotnického personálu, kterého je již nyní nejen ve Zlínském kraji nedostatek. Při pohledu do budoucnosti je také důležité zohlednění nových medicínských metod a zdravotnické techniky, včetně elektronizace zdravotnictví (eHealth) a její soulad s celorepublikovou strategií eGovernmentu.

Koncepce vznikne do konce roku 2019. Její zpracování je součástí projektu „Strategické dokumenty Zlínského kraje,“ v rámci kterého mají být zpracovány také aktualizované koncepce rozvoje cyklodopravy, kolejové dopravy a cestovního ruchu ve Zlínském kraji a také zcela nová koncepce vývoje sociálních služeb. Na zpracování koncepčních dokumentů kraj obdržel dotaci z Operačního programu Zaměstnanost ve výši 8,1 milionů korun, 500 tisíc uhradí z vlastního rozpočtu.

Zpracoval: Jan Vandík

26. 2. 2018

Další informace:
Renata Janečková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje 
577 043 190, 731 555 161
renata.janeckova@kr-zlinsky.cz 

 

Zdroj: Zlínský kraj