Středa 21.02.2024 9:02

Zlínský kraj snížil počet lůžek u velkých domovů, vsází na malá zařízení

Zlínský kraj díky transformaci sociálních služeb snížil o 300 počet lůžek ve velkých domovech pro osoby se zdravotním postižením a upřednostňuje jejich umístění v menších moderních zařízeních. Loni bylo v kraji 16 zařízení s kapacitou 940 lůžek, sdělila serveru Zlin.cz Helena Mráčková z tiskového oddělení zlínského hejtmanství. 

Zlínský kraj převzal od okresních úřadů velká ústavní zařízení pro osoby se zdravotním postižením v roce 2003 s celkovou kapacitou 992 lůžek. „Do roku 2017 se snížila o 333 lůžek,“ informovala Mráčková. Přestože je ve velkých ústavech míst méně, celkově ve všech zařízení je pokles pouze o 50 lůžek. „Kapacita byla loni 940 lůžek s tím, že stále větší počet klientů, pokud to míra jejich zdravotního postižení dovoluje, se přesouvá z velkokapacitních ústavů, které jsou mnohdy technicky i morálně zastaralé, do menších moderních zařízení umožňujících začlenění uživatelů do běžného života,“ uvedla Mráčková.

Velkou roli v proměně charakteru sociálních služeb sehrála podle vedoucí odboru sociálních věcí krajského úřadu Heleny Miklové legislativní změna v roce 2006. „Více se začaly diferencovat typy sociální péče s přihlédnutím k individuálnímu zdravotnímu stavu jednotlivých klientů. Kdo má předpoklady žít co nejběžnějším způsobem života, dostává šanci stěhovat se do služeb komunitního typu, kde se o sebe lidé z velké části samostatně starají. Cílem je současně budovat spektrum služeb, které toto začleňování lidí s hendikepem do společnosti umožní,“ řekla Miklová.

 

Zdroj: Zlin.cz