Středa 21.02.2024 10:03

Plzeň pokračuje v naplňování koncepce sociálního a dostupného bydlení

Dokončit přestavby bytů v Plachého 44, 46 a 48, odstartovat revitalizaci lokality Zátiší, v níž vznikne 18 nových bytových domů, přebudovat nevyužité prostory v objektu Prostřední 48 na byty pro seniory i další opatření chce letos zrealizovat město Plzeň. Vyplývají z Akčního plánu pro rok 2018 ke Koncepci sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2016 – 2020, který dnes schválila rada města. Plán obsahuje opatření, jimiž chce město zajistit dostupné bydlení pro seniory včetně pro ně určených komunitních bytů, stejně tak zajistit takové bydlení pro samoživitelky a samoživitele s nízkými příjmy i další skupiny obyvatel.

Významnou skupinou, na kterou se zaměřujeme, jsou senioři. Právě jim budou nabízeny byty v domech v Plachého 44 a 46, a to konkrétně seniorům, kteří bydlí v nevyhovujících bytových podmínkách, ale jsou schopni samostatného života v komunitě,“ přiblížila Eva Herinková, náměstkyně primátora pro oblast školství a sociálních věcí.

Pro potřeby seniorů vzniknou také komunitní byty v objektu U Jam 23. „Loni jsme tam dokončili nástavbu objektu, v níž vzniklo 11 bytů a jeden sdílený společný prostor. Pro rok 2018 je plánována rekonstrukce prvního nadzemního podlaží pod těmito byty, kde byly dosud nevyužité kanceláře. Nově tam vzniknou další čtyři upravitelné byty 1+1 pro potřeby seniorů se ztíženým zdravotním stavem,“ přiblížil radní pro správu městských nemovitostí David Šlouf.

Pro vznik komunitních bytů byl vytipován také objekt na adrese Palackého 16 v centru města, aktuálně nevyužitý nebytový prostor po Plzeňských městských dopravních podnicích. „V tomto případě necháme vyhotovit studii proveditelnosti, jež odhadne náklady na zbudování komunitního bytu,“ doplnil David Šlouf.

Částka 15 milionů korun je letos také připravena na projekt, jehož cílem je rekonstrukce a změna užívání nevyužitých nebytových a společných prostor domu v ulici Prostřední 48 na byty pro seniory. Rekonstrukcí vznikne 20 nových bytových jednotek.

Podle akčního plánu bude letos dokončena také rekonstrukce domu v Plachého 48, byty v něm budou určeny pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, zdravotně postižené a osoby v bytové nouzi.

V letošním roce také odstartuje kompletní revitalizace lokality Zátiší. V lokalitě město plánuje v rámci tří etap výstavbu 18 bytových domů až se 195 byty o velikostech 1+kk a 2+kk. Pro rok 2018 je na start projektu vyčleněno 30 milionů korun. V Zátiší kromě seniorů budou bydlet i samoživitelé a samoživitelky, oběti domácího násilí, zdravotně postižení nebo osoby, jež se o postižené starají, osoby odcházející z dětských domovů či pěstounské péče.

Plzeň bude také pokračovat v realizaci svého tříletého projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni, který spustila loni v březnu. Projekt se zaměřuje na lidi ohrožené ztrátou bydlení a radnice na něj získala 11,8 milionu korun z Evropské unie a 1,39 milionu korun z národních veřejných zdrojů. V rámci projektu se město zavázalo poskytnout minimálně 35 bytů pro sociální účely. Na rekonstrukci 15 z těchto bytů město požádalo o státní dotaci, přičemž rekonstrukce pěti z nich byla dokončena loni v listopadu, zbývajících deset bude hotovo do 30. června letošního roku. „Celkem 12 sociálních bytů bylo poskytnuto v nově zrekonstruovaném bytovém domě Plachého 42, tři sociální byty se nachází v nově vystavěném komunitním domě U Jam 23, další 4 byty budou uvolněny v domě Plachého 52. Ostatní byty se nachází v městských domech tak, aby nedocházelo k segregaci,“ uvedl radní pro správu městských nemovitostí David Šlouf. Ke konci roku 2017 bylo uzavřeno celkem 24 nájemních smluv s vybranými uchazeči, kde je jim současně sociálními pracovnicemi z magistrátního odboru sociálních služeb poskytována sociální práce. V letošním roce také město počítá se zřízením krizového bytu, který bude sloužit pro přechodné ubytování klientů, kteří se ocitli v krizové životní situaci jako například oběti domácího násilí, živelná pohroma apod. Město také vytvoří jednoduché brožury/letáky, které budou informovat osoby v bytové nouzi a lidi ohrožené ztrátou bydlení o možnostech řešení jejich situace. V plánu je lokální informační kampaň o sociálním bydlení, jeho cílových skupinách a fungování.

 

Text: Eva Barborková

 

Foto: Freeimages.com