Sobota 22.06.2024 14:49

Zpráva z mezinárodní konference o právech starších osob

Ve dnech 12. až 13. listopadu 2018 se ve Vídni uskutečnila mezinárodní konference o právech starších osob, které se zúčastnilo 110 účastníků ze 36 zemí a 50 zástupců nevládních organizací. Konference se zaměřovala mimo jiné na dopad robotizace a automatizace na lidská práva ve stáří a digitalizaci procesů celoživotního učení a vzdělávání. Zprávu z konference (stáhnout), prezentace a další informace lze nalézt na stránkách www.ageing.at.