Sobota 13.04.2024 23:51

Zveme vás na mezinárodní konferenci “Nejlepší praxe v podpoře pečujících a seniorů” (Praha, Holiday Inn, 11. prosince 2018)

Zveme Vás na mezinárodní konferenci “Nejlepší praxe v podpoře pečujících a seniorů”, která se uskuteční v úterý 11. prosince 2018 od 9.30 hod. v hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre v Praze (viz mapa a program níže a a profily vystupujících). Konference se koná pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí, dále pod záštitou pana Václava Krásy, předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a pana Jiřího Horeckého, prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a European Ageing Network. Konferenci pořádá Česká společnost pro gerontologii, z.s. Konec konference je plánován na 15.00 hod.

Tématy konference a jednotlivých příspěvků jsou integrované služby pro pečující, podpora rodinných pečujících na lokální úrovní, zaměstnavatelé pro pečující, dobrá praxe v podpoře pečujících a další.

 

Program

9:00 9:30 Registrace
9:30 10:00 Petr Wija, předseda České společnosti pro gerontologii, z.s.
    Zahájení, úvodní slovo
    Zuzana Jentschke Stőcklová, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí
Olga Sehnalová, poslankyně Evropského parlamentu
Šárka Jelínková, senátorka, Ústavně-právní výbor
    Podpora pečujících v České republice a v Evropské unii
10:00 10:30 Francesca Centola, Eurocarers, Brusel, Belgie
    Podpora pečujících na úrovni EU a data o pečujících
10:30 11:00 Richard Humpries, Kings Fund, Velká Británie
    Integrované služby pro pečující – nejlepší praxe
11:00 11:30 Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR
    Podpora a potřeby rodinných pečujících
11:30 12:00 Kent Löfgren, bývalý poradce ministryně pro zdraví a sociální věci, Švédsko
    Koordinovaná péče a podpora na místní úrovni
12:00 12:30 Sue McLintock, Carer Positive Awards, Carers Scotland, Skotsko
    Carer Positive – zaměstnavatelé pro pečující
12:30 13:00 Přestávka
13:00 13:30 Pavel Štern, Byznys pro společnost, Česká republika
    Jak mohou zaměstnavatelé podporovat pečující
13:30 14:00 Martina Takter, Národní centrum kompetencí pro pečující, Švédsko
    Nejlepší praxe v podpoře pečujících na lokální úrovni
14:00 14:30 Irene Bertana, COFACE Families Europe, Brusel, Belgie
    Rodinná dimenze dlouhodobé péče
14:30 15:00 Jiří Horecký, prezident European Ageing Network a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
    Podpora pečujících v systému sociálních služeb
15:00  15:30 Konec konference, přestávka
15:30 16:00 Společná tisková konference

Stáhnout program.

Jednacím jazykem konference je čeština a angličtina.

Simultánní tlumočení pro účastníky konference je zajištěno.

Vstup na konferenci je zdarma po předchozí registraci.

 

Místo konání: Holiday Inn Prague Congress Centre

 

Konference se koná díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci projektu „Přenos a výměna dobré praxe ze zahraničí v oblasti obhajoby zájmů a práv seniorů a pečujících osob“ podpořeného prostřednictvím dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností”.