Sobota 22.06.2024 15:51

Proběhl III. ročník Sympozia dekubitů

Dne 10. 11. 2018 proběhl III. ročník Sympozia dekubitů s podtitulem „Sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni – Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty“.

Akce se zúčastnilo celkem 178 účastníků, z toho 9 přednášejících včetně významných zahraničních hostů. Hlavním organizátorem sympozia byla Česká společnost pro léčbu ran (ČSLR) a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno (LF MUNI). Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR seminář podpořil a odborně zaštítil spolu s mzinárodními organizacemi EWMA a EPUAP.  

Nejvýznamnějším cílem sympozia bylo zdůraznění závažnosti problematiky dekubitů a možnosti jejich prevence a léčby. 

V anketě spokojenosti účastníků byla jako nejlepší příspěvek roku 2018 vyhodnocena přednáška pana prof. Nicka Santamarii z Austrálie s názvem „Pokroky ve výzkumu dekubitů, aktuální klinické a vědecké důkazy týkající se efektivnosti profylaktického krytí: Souhrn osmiletého výzkumného programu“, která byla konsekutivně tlumočena.

Rozhovor s profesorem Santamariem natočila odborná garantka Sympózia doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

 

 

Zdroj: ÚZIS