Je Praha město pro starý? O připravenosti měst na stárnutí budou diskutovat experti na veřejný prostor, inkluzi nebo bydlení

Zveme Vás na mezinárodní konferenci “Age-friendly cities: Jak vytvářet města přátelská každému věku”  (viz program níže), která se uskuteční v pátek 29. listopadu 2019 od 09:30 do 14:00 hod. v Centru architektury a městského plánování (CAMP), Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy (viz mapa níže). Konferenci pořádá Institut pro sociální politiku a výzkum, z. s. ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (událost na FB).

Konference se zaměří na využití konceptu “přátelskosti města” v oblastech, jako jsou participace, inkluze, veřejný prostor, bydlení, integrované sociální a zdravotní služby, mobilita a další.

Na konferenci vystoupí emeritní profesor Malcolm Payne (Velká Británie) emeritní profesor urbánní politiky Geoff Green (Velká Británie), sociolog Ivan Gabal, socioložka Lucie Vidovićová, architektka Pavla Melková, sociální gerontolog Bernard McDonald (Irsko) (viz celý program níže).

Během konference bude zajištěno simultánní tlumočení.

Účast na konferenci je zdarma. Kapacita sálu je omezena.

Přihlásit se můžete prostřednictvím registračního formuláře.

Moderátorka: Lucie Vidovićová

Program

09:30 10:00 Registrace, občerstvení
10:00 10:20 Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy
Petr Wija, ředitel Institutu pro sociální politiku a výzkum, z. s.
Jana Hanzlíková, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí pro řízení Sekce sociální politiky
Milena Johnová, Radní hl. města Prahy
Zahájení, úvodní slovo
10:20 10:40 Ivan Gabal, sociolog, spolupracovník IPR
Sociální dynamika Prahy: Výzvy a příležitosti pro město
10:40 11:00 Geoff Green, Emeritus Professor of Urban Policy, Centre for Health & Social Care Research, Sheffield Hallam University
Age-friendly město a prostředí
11:00 11:20 Malcolm Payne, Emeritus Professor at Manchester Metropolitan University
Stárnutí, sociální práce a občanství / Ageing, social work, and citizeship
11:20 11:40 Lucie Vidovićová, Fakulta sociálních studií MU; VÚPSV, v.v.i. a Institut pro sociální politiku a výzkum, z.s.
Možnosti a limity měření úspěšnosti konceptu „age-friendliness“
11:40 12:00 Přestávka na občerstvení
12:00 12:20 Pavla Melková, Fakulta architektury ČVUT
Veřejný prostor vstřícný každému věku
12:20 12:40 Eva Gregorová, Odbor strategického rozvoje a spolupráce, Oddělení dat, analýz a evaluací, Magistrát města Brna
Age-friendly Brno: Vytváření města přátelského seniorům
12:40 13:00 Bernard McDonald, Irish Centre for Social Gerontology, National University of Ireland, Galway
Age-friendly města a komunity: přátelskost města z pohledu starších osob
13:00 13:20 Marcela Janečková, předsedkyně Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví, Praha 7, FHS UK
Integrované služby a podpora života v domácím prostředí na úrovni městské části
13:20 13:40 Petr Švec, ředitel Národní síť zdravých měst (NSZM ČR)
Město pro všechny generace: Příklady dobré praxe a spolupráce
13:40 14:00 Diskuse a zakončení

 

logo MPSV

Konference se koná v rámci projektu „Podpora výměny nejlepší praxe a mezinárodní spolupráce při vytváření měst, regionů a venkova přátelských seniorům“ díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Foto: Eurostat