OECD: Dopad deprese na zaměstnanost starších lidí v Evropě

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je deprese nejčastější příčinou onemocnění ve  středně a vysoko příjmových zemích, což podle odhadů způsobuje Evropě ekonomické ztráty ve výši zhruba 118 miliard EUR ročně, v důsledku snížení produktivity na trhu práce, tj. [...] Číst dále

Číst dále

Publikace OECD: Finanční vzdělávání v Evropě: Trendy a vývoj

Publikace poskytuje přehled o nejnovějších trendech a vývoji v politikách a programech finančního vzdělávání v Evropě. Popisuje stav národních strategií pro finanční vzdělávání a finanční vzdělávací programy zaměřené na různé skupiny osob a využívající různé komunikační kanály. Na základě analýzy [...] Číst dále

Číst dále