Sobota 13.04.2024 23:34

OECD: Stárnutí ve městech

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vydala publikaci Ageing in Cities (Stárnutí ve městech). Dne 30. dubna 2015 se v konferenčním centru OECD v Paříži uskutečnilo slavnostní představení této nové publikace za účasti zástupců města Brna, které se na vzniku publikace podílelo a představuje jedno z analyzovaných měst (případových studií). Dalšími městy jsou Toyama, Manchester, Calgary, Jokohama, Helsinky, Kolín nad Rýnem, Lisabon, Filadelfie. Zástupci Brna představili Brno jako město, jehož cílem je vytvořit podmínky pro zdravé a aktivní stárnutí.

Města jsou nezbytnými partnery pro efektivní politická opatření ve stárnoucí společnosti a nabízí inspirující příklady. Zvláštní pozornost je věnována zdravotní a sociální péči, bydlení, veřejné dopravě, přístupu ke službám a zaměstnanosti, jakož i rozvoji města, což jsou důležité oblasti politiky měst. Města také nabízí prostor pro přemostění různých sektorových politik s cílem řešení stárnutí populace v městském prostředí integrovaným způsobem.

Publikace se zabývá rolí měst ve stárnoucí společnosti, a to jak při překonávání problémů, tak při využívání příležitostí, které tento demografický posun přináší. Hodnotí trendy stárnutí v OECD, zejména ve 275 metropolitních oblastech, a ptá se: Jaký dopad mají stárnoucí společnosti na udržitelný rozvoj měst? Jak mohou města spojit všechny relevantní aktéry, aby designovali a implementovali integrované politiky pro stárnoucí společnosti?

Stárnutí populace je globálním jevem s významnými dopady na města. V zemích OECD podíl osob starších 65 let v roce 2010 dosáhl 17,8 % a zvýšil se tak o 10 procentních bodů z 7,7 % v roce 1950, a očekává se, že v roce 2050 dosáhne 25,1 %.

Města jsou domovem 43 % z těchto starších osob. Města mohou a musí doplňovat úsilí národních vlád při řešení důsledků této bezprecedentní demografické změny. Chápou potřeby a preference lokálních komunit a mnoho dopadů stárnutí bude koncentrováno v prostoru, což pro města přináší specifické výzvy a příležitosti.

 

Viz hlavní sdělení (“Policy Highlights”).

 

Zdroj: OECD, brno.cz