Sobota 22.06.2024 15:27

ČLnK: Preventivní užívání paracetamolu nemá smysl, ani při koronavirové nákaze

V souvislosti se zvýšeným zájmem pacientů o léčivé přípravky s obsahem paracetamolu eviduje Česká lékárnická komora (ČLnK) také případy, kdy jej lidé užívají jako domnělou prevenci před koronavirovou nákazou. ČLnK to důrazně nedoporučuje. Takový způsob užívání pouze zbytečně zatěžuje organismus. Rizikům spojeným s nesprávným užíváním paracetamolu se věnovala ČLnK také v kampani „Užívejte paracetamol s rozumem” v roce 2016. Paracetamol se neužívá preventivně! Preventivní podávání paracetamolu nejenže pacienta neochrání, ale navíc může významně zatížit organismus. Správně se užívá pouze k léčbě bolesti nebo ke snížení teploty převyšující 38 °C a vždy je nutné dodržovat jeho správné dávkování. „Rozhodně chci veřejnost varovat před bezdůvodným užíváním paracetamolu jako prevence před koronavirovou nákazou. To je zcela nesmyslné a pacienty před nákazou neochrání. Účinná látka paracetamol nemá žádné preventivní účinky,” říká k aktuální situaci Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident ČLnK.

Užívání paracetamolu má jasná pravidla

Mnoho léků ve formě tablet či horkých nápojů obsahuje právě účinnou látku paracetamol. Při jejich vzájemném kombinování nebo nedodržení stanoveného intervalu mezi dávkami se může lék v těle nebezpečně hromadit. Na správné užívání se proto ptejte svého lékárníka. V případě, že se s ním nemůžete spojit, si aspoň pečlivě prostudujte příbalový leták. „Je důležité upozornit, že zvýšením dávky paracetamolu není dosaženo většího účinku. Naopak, paracetamol v nadměrných dávkách velmi vážně poškozuje játra. U dospělých pacientů by neměla být překročena četnost dávkování 4x denně, v doporučeném rozestupu 6 hodin. Ten nesmí být kratší než 4 hodiny a celková denní dávka by v žádném případě neměla překročit 4 000 mg paracetamolu,” vysvětluje Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident ČLnK a dodává: „Paracetamol se nesmí kombinovat s alkoholem, ani užívat po jeho konzumaci, neboť by mohlo dojít k vážnému poškození jater. Nesmí ho užívat pacienti s akutním poškozením jater či cirhózou. Omezení je ale více, proto je velmi důležité se poradit se svým lékárníkem,” dodává ke správnému dávkování paracetamolu Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident ČLnK.

Jaké léky užívat při horečce?

V posledních týdnech se pacienti lékárníků i v souvislosti s koronavirovou infekcí často ptají, jaké přípravky by měli užívat pro snížení horečky. “Paracetamol byl a je lékem volby při terapii horečky. Ale i tento velmi běžný lék má svá omezení a kontraindikace. Proto je někdy nutné užívat jiné léky. Na snižování teploty lze užít v indikovaných případech také přípravky s obsahem ibuprofenu nebo kyseliny acetylsalicylové. Samozřejmě i s přihlédnutím ke kontraindikacím, které mohou plynout ze zdravotního stavu pacienta nebo jeho další medikace,” vysvětluje k častým dotazům pacientů PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D., viceprezident ČLnK.

Paracetamol lze užít při mírné až střední bolesti nebo snížení horečky i u dětí. „Pro individuální dávkování jsou tyto léky pro děti dostupné také ve formě sirupu. Jednotlivá dávka se určuje přesně podle hmotnosti dítěte. K dispozici je i paracetamol ve formě čípků. Intervaly mezi jednotlivými dávkami bývají u dětí zpravidla delší než u dospělých. A to především proto, že k eliminaci léčiva z dětského těla dochází pomaleji,” uvádí k postupu léčby horečky u dětí lékárnice a tisková mluvčí ČLnK Mgr. Michaela Bažantová.

Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. – 29. září 1991.

Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.

Tisková zpráva ke stažení.

 

Zdroj: Česká lékárnická komora