Neděle 14.04.2024 1:21

lidská práva

Podívejte se na informační letáky pro seniory o očkování, prevenci zadlužení a finančního zneužívání

Česká společnost pro gerontologii, z.s. vydala sérii informačních letáků pro seniory. Dočtete se v nich, jak zvýšit finanční bezpečnost a snížit riziko finančního zneužívání a podvodů. Jeden z letáků se zaměřuje také na základní fakta a dezinformace o očkování nejen proti Covidu-19. Letáky byly distribuovány v tištěné verzi obcím s rozšířenou působností a občanským poradnám.

K panice z koronaviru není u starších lidí důvod. Je třeba se rozumně chránit, ne se zavírat doma, říká doktor Zdeněk Kalvach

Panika poškodí starším lidem zdraví daleko víc, než koronavirus. Je potřeba se rozumně chránit, chodit na procházky, udržovat sociální kontakty. Je třeba používat hlavně zdravý rozum, říká v rozhovoru pro UK TV geriatr MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. "K panice z koronaviru není u starších lidí důvod. Je třeba se rozumně chránit, ne se zavírat doma", říká Zdeněk Kalvach.

Rada vlády pro seniory ocenila čtyři výjimečné ženy. Podívejte se, které to jsou

Internet je podle ombudsmanky zahlcen nenávistnými projevy. Stát by ji měl lépe postihovat

Ombudsmanka považuje za alarmující, že narůstá počet nenávistných projevů na internetu od „běžných“ občanů, kteří nejsou nijak spojeni s extrémistickými skupinami. Zatímco v běžných situacích lidé obvykle dokážou rozlišovat, co je protizákonné, v kyberprostoru ztrácejí vnitřní sebekontrolu.

Příručka evropského antidiskriminačního práva 2018

Pojem „evropské antidiskriminační právo“ naznačuje, že existuje jednotný celoevropský systém předpisů týkajících se zákazu diskriminace; ve skutečnosti však tento systém tvoří řada nejrůznějších souvislostí. Tato příručka čerpá zejména z právních předpisů Evropské úmluvy o lidských právech a EU.

Pacienti v léčebně dlouhodobě nemocných ani jejich blízcí mnohdy netuší, co mohou požadovat

Pacienti v léčebnách dlouhodobě nemocných často netuší, jaké služby a vybavení mohou očekávat a vyžadovat. Potřebné informace chybí také jejich příbuzným. Přinášíme proto přehled základních materiálních podmínek, které má každé takové zařízení splňovat.

Světový den Downova syndromu: Připojte se 21. března k Ponožkovému dni

Světový den Downova syndromu (World Down Syndrome Day – WDSD) se připomíná 21. března. Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, z.s.,  již několik let bourá na školách prostřednictvím výzvy “Ponožkový den” bariéry v myšlení a snaží se prosadit myšlenku společného vzdělávání. 

Místopředsedkyně Senátu: Stát by neměl společensky prospěšným organizacím házet klacky pod nohy

Podle 1. místopředsedkyně Senátu Miluše Horské by stát by neměl společensky prospěšným organizacím házet klacky pod nohy, ale naopak co nejvíce zjednodušit podmínky pro jejich bohulibou činnost. Lídři těchto spolků jsou vystaveni organizované státní šikaně, která do budoucna může vést k tomu, že výrazně ubude organizací, které mimo jiné pracují s dětmi, seniory a nahrazují nedostatečnou péči státu o své občany, uvedla první místopředsedkyně Senátu Miluše Horská po jednání se zástupci neziskového sektoru 27.