Neděle 14.04.2024 0:02

Internet využívají o 3 milióny více lidí než před deseti lety. Přibývá seniorů

Internet vloni používalo skoro 8 z 10 Čechů. Surfování už přitom dávno není doménou mladých a vysokoškolsky vzdělaných lidí. Uživatelů přibývá i mezi seniory. V roce 2017 používalo internet 6,9 miliónu lidí starších 16 let, což je o 3 milióny více než v roce 2007. Většina uživatelů internetu se k síti připojuje každý den.

V posledních letech roste obliba internetu i mezi starší generací. Například mezi seniory nad 65 let se za posledních deset let zvýšil podíl uživatelů internetu ze 4 % na jednu třetinu. V roce 2017 šlo o 660 tisíc seniorů.

„I do budoucna lze očekávat, že se počty uživatelů internetu z řad seniorů budou výrazně zvyšovat. Do důchodového věku se dnes totiž dostávají lidé, kteří jsou zvyklí automaticky využívat internetové technologie jak v pracovním, tak v osobním životě. Vloni používaly internet tři čtvrtiny lidí v předdůchodovém věku 55 až 64 let,“ konstatuje Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Stále více lidí se k internetu připojuje prostřednictvím chytrých telefonů. V roce 2017 se v Česku takto poprvé připojila polovina jednotlivců starších 16 let. Internet v mobilním telefonu běžně používají především mladí lidé, s vysokoškolským vzděláním nebo ženy na mateřské či rodičovské dovolené.

„Zatímco využívání internetu na notebooku a mobilním telefonu s věkem rapidně klesá, u stolního počítače je tomu naopak. Starší lidé se také vyznačují tím, že k internetu přistupují převážně jen z jednoho zařízení, nejčastěji právě ze stolního počítače,“ vysvětluje Lenka Weichetová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

„Dá se říct, že počítač nebo internet se nachází už ve všech domácnostech, které tyto technologie chtějí nebo umějí používat. Z miliónu domácností, které vloni neměly internet, 80 % uvedlo, že připojení k internetu doma nepotřebují či nechtějí. Skoro 40 % jako další důvod přiznalo, že s ním neumí pracovat,“ navazuje Martin Mana.

Každoročně roste počet lidí, kteří využívají internet k nakupování. Ve druhém čtvrtletí loňského roku uvedla polovina obyvatel Česka starších 16 let, že v uplynulých 12 měsících uskutečnila nákup přes internet. Ještě před deseti lety přitom bylo nakupování on-line okrajovou službou, kterou využívalo pouze 15 % dospělé populace.

Nejnovější informace o rozvoji informační a digitální společnosti v České republice naleznete v nové publikaci ČSÚ Informační společnost v číslech – 2018. Poskytuje mimo jiné data o vybavenosti a využití internetu jednotlivci a domácnostmi, podniky, veřejnou správou i v oblastech vzdělávání či zdravotnictví.

 

Používání internetu jednotlivci v ČR v roce 2017 (%)

  alespoň jednou
v životě
v posledních 3 měsících* každý den nebo skoro každý den
Celkem 16+ 83,4 78,7 63,1
Celkem 16–74 88,8 84,5 68,2
podle pohlaví      
  muži 16+ 86,1 81,6 66,4
  ženy 16+ 81,0 76,0 59,9
podle věkových skupin      
  16–24 let 99,8 99,0 96,5
  25–34 let 98,2 96,4 88,6
  35–44 let 97,9 96,9 80,5
  45–54 let 94,3 91,5 68,1
  55–64 let 82,2 75,3 50,0
  65+ 45,8 33,6 19,4
podle dokončeného vzdělání (25+)      
  základní  44,1 34,6 16,9
  střední bez maturity 74,4 68,1 45,0
  střední s maturitou 90,6 86,0 69,9
  vysokoškolské 97,3 95,0 87,9
podle specifické skupiny populace      
  ženy na rodičovské dovolené 98,2 94,7 83,3
  studenti 16+ 99,9 99,7 97,5
  starobní důchodci 49,2 37,0 21,0

 

Domácnosti v ČR bez internetu v roce 2017 (%)

  2013 2015 2017
Celkem  33,0 26,9 22,8
Celkem (s alespoň 1 členem do 74 let) 27,4 21,0 16,8
podle typu domácnosti      
  domácnosti bez dětí celkem 42,6 34,8 29,5
  osob mladších 40 let 8,0 5,3 3,2
  osob starších 65 let 86,0 75,8 68,9
  domácnosti s dětmi 8,5 6,4 4,1
podle příjmové skupiny domácnosti      
  s nejnižšími příjmy (první kvartil) 71,0 66,2 57,4
  druhý kvartil 49,5 42,8 29,3
  třetí kvartil 13,6 14,2 6,1
  s nejvyššími příjmy (čtvrtý kvartil) 5,1 3,2 0,7

 

Nejčastější důvody, proč nemají domácnosti internet v roce 2017 (%)

  nemají zájem neumí s ním pracovat vysoké náklady*
Celkem  80,0 37,6 19,9
podle typu domácnosti      
  domácnosti bez dětí celkem 82,6 37,7 18,0
  osob mladších 40 let 28,7 9,8 26,3
  osob starších 65 let 87,4 38,4 12,8
  domácnosti s dětmi 28,6 35,4 57,5

 

Zdroj: Český statistický úřad