Středa 21.02.2024 17:05

statistiky

Nejvyšší míra zaměstnanosti starších lidí je ve Švédsku, Německu a Dánsku

Ve srovnání s rokem 2016 se míra zaměstnanosti osob ve věku 55 až 64 let v roce 2017 zvýšila ve všech členských státech EU. Více než dvě třetiny lidí ve věku 55 až 64 let jsou aktivní na trhu práceve Švédsku, Německu, Dánsku a Estonsku, více než polovina ve dvaceti členských státech EU.

Internet využívají o 3 milióny více lidí než před deseti lety. Přibývá seniorů

Internet vloni používalo skoro 8 z 10 Čechů. Surfování už přitom dávno není doménou mladých a vysokoškolsky vzdělaných lidí. Uživatelů přibývá i mezi seniory. V roce 2017 používalo internet 6,9 miliónu lidí starších 16 let, což je o 3 milióny více než v roce 2007.

Důchod v zahraničí bere více než 90 tisíc lidí, jejich počet se od roku 2010 zvýšil o polovinu

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v prosinci minulého roku evidovala 93 236 důchodců s nárokem na český důchod v 88 zemích. Nejvíce důchodů (řádově desítky tisíc) putovalo v rámci Evropy – do sousední Slovenské republiky, Německa a Polska.

Senioři v mezinárodním srovnání

Jak říká název, publikace ČSÚ “Senioři v mezinárodním srovnání 2017” přináší informace o demografických a dalších ukazatelích stárnutí populace a kvality života ve stáří v mezinárodnímu srovnání. Publikace zahrnuje údaje o naději dožití při narození, naději dožití ve zdraví, délce pracovního života, zaměstnanosti a vzdělání v předdůchodovém věku, příjmech, chudobě, bydlení nebo digitálních dovednostech seniorů.

1,6 miliónu obyvatel Česka nikdy nepoužilo internet. Většinou senioři a nezaměstnaní

Počet uživatelů internetu v Česku roste. V roce 2016 se pravidelně připojovalo k síti 6,7 miliónu obyvatel nad 16 let, tedy více než tři čtvrtiny (77 %). Za posledních deset let počet lidí online neustále roste, od roku 2006 se zvýšil o více než třetinu (respektive o 36 procentních bodů). 

Publikace OSN: Jak zlepšit statistiku související s demografickým stárnutím

Evropská hospodářská komise OSN (UNECE) vydala publikaci Recommendations on Ageing-related Statistics, která má pomoci zlepšit dostupnost statistik souvisejících se stárnutím. Doporučení týkající se statistiky vypracovala pracovní skupina pro stárnutí.

V celém regionu EHK OSN většině zemí světa populace stárne, což přináší výzvy a příležitosti, které vyžadují politická opatření založená na důkazech.