Sobota 13.04.2024 23:44

Výsledky dotačního řízení MPSV pro sociální služby s nadregionální a celostátní působností

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo výsledky dotačního řízení pro rok 2018 v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností. První peníze poskytovatelé obdrží do konce března (60% přiznané dotace), zbývajících 40% pak do konce června 2018. Přehled podpořených služeb a výše dotací naleznete v tabulce níže. Celkem bylo poskytovatelům přiděleno více než půl miliardy korun, něco málo před 519 milionů. 

 

Poskytovatel Druh sociální služby Dotace 2018
ADVAITA, z. ú. terapeutické komunity 3 570 000 Kč
Anděl Strážný, z.ú. tísňová péče 3 363 690 Kč
Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj odlehčovací služby 4 431 600 Kč
Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj odborné sociální poradenství 4 522 800 Kč
Arcidiecézní charita Praha odborné sociální poradenství 3 994 000 Kč
Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s. odborné sociální poradenství 1 180 964 Kč
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. odborné sociální poradenství 199 510 Kč
AUDIOHELP z.s. sociální rehabilitace 1 374 000 Kč
AUDIOHELP z.s. odborné sociální poradenství 1 301 000 Kč
Bateau odborné sociální poradenství 3 365 046 Kč
Bílý kruh bezpečí, z.s. telefonická krizová pomoc 1 381 920 Kč
Bílý kruh bezpečí, z.s. odborné sociální poradenství 1 272 356 Kč
Bílý kruh bezpečí, z.s. telefonická krizová pomoc 4 954 000 Kč
Centrum Anabell, z. ú. telefonická krizová pomoc 689 000 Kč
CENTRUM HÁJEK z.ú. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 064 900 Kč
CENTRUM HÁJEK z.ú. sociální rehabilitace 2 666 800 Kč
CENTRUM HÁJEK z.ú. odlehčovací služby 699 700 Kč
CENTRUM HÁJEK z.ú. denní stacionáře 5 361 200 Kč
Centrum Paraple, o.p.s. odborné sociální poradenství 1 018 800 Kč
Centrum Paraple, o.p.s. sociální rehabilitace 7 500 000 Kč
Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s. odborné sociální poradenství 368 299 Kč
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. raná péče 6 190 369 Kč
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. raná péče 5 494 463 Kč
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5 746 385 Kč
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. odborné sociální poradenství 692 591 Kč
Centrum pro integraci cizinců odborné sociální poradenství 5 341 500 Kč
Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. služby následné péče 1 384 600 Kč
Cesta domů, z.ú. odborné sociální poradenství 1 718 000 Kč
Cesta z krize, z. ú. telefonická krizová pomoc 3 417 108 Kč
Cesta z krize, z. ú. telefonická krizová pomoc 1 648 788 Kč
Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. odborné sociální poradenství 1 115 566 Kč
Česká katolická charita domovy pro seniory 4 915 000 Kč
Česká katolická charita domovy pro seniory 3 254 000 Kč
Česká katolická charita domovy pro seniory 4 956 000 Kč
Česká katolická charita domovy pro seniory 4 598 000 Kč
Česká katolická charita domovy pro seniory 17 595 000 Kč
Česká katolická charita domovy pro seniory 5 456 000 Kč
Česká katolická charita domovy pro seniory 5 740 000 Kč
Česká katolická charita domovy pro seniory 1 593 000 Kč
Česká katolická charita domovy pro seniory 11 115 000 Kč
Česká katolická charita domovy pro seniory 11 248 000 Kč
Česká společnost AIDS pomoc, z. s. azylové domy 2 342 728 Kč
Česká unie neslyšících, z.ú. tlumočnické služby 4 002 629 Kč
Český helsinský výbor, z.s. odborné sociální poradenství 2 285 767 Kč
DEBRA ČR, z.ú. odborné sociální poradenství 691 000 Kč
Dětské krizové centrum, z.ú. telefonická krizová pomoc 2 291 112 Kč
Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 1 203 296 Kč
Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb azylové domy 2 208 520 Kč
Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb krizová pomoc 1 578 835 Kč
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy odlehčovací služby 680 000 Kč
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy domovy pro osoby se zdravotním postižením 5 894 564 Kč
Diecézní charita Brno telefonická krizová pomoc 2 895 603 Kč
EDA cz, z.ú. telefonická krizová pomoc 968 188 Kč
Elpida, o.p.s. telefonická krizová pomoc 2 947 962 Kč
ELVA HELP z.s. odborné sociální poradenství 1 065 000 Kč
Helppes-Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s. sociální rehabilitace 1 519 000 Kč
In IUSTITIA, o.p.s. odborné sociální poradenství 5 657 000 Kč
Kaleidoskop – centrum terapie a vzdělávání, z.ú. terapeutické komunity 5 894 200 Kč
KOLPINGOVA RODINA SMEČNO raná péče 2 847 200 Kč
Kolpingovo dílo České republiky z.s. terapeutické komunity 2 720 000 Kč
Krok Kyjov, z.ú. služby následné péče 620 000 Kč
Krok Kyjov, z.ú. terapeutické komunity 2 350 340 Kč
La Strada Česká republika, o.p.s. odborné sociální poradenství 1 754 404 Kč
La Strada Česká republika, o.p.s. krizová pomoc 2 174 340 Kč
La Strada Česká republika, o.p.s. telefonická krizová pomoc 1 011 008 Kč
La Strada Česká republika, o.p.s. azylové domy 2 425 779 Kč
Letní dům, z.ú. sociální rehabilitace 2 043 000 Kč
Linka bezpečí, z.s. telefonická krizová pomoc 13 673 000 Kč
Linka bezpečí, z.s. telefonická krizová pomoc 1 556 000 Kč
LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. tlumočnické služby 386 228 Kč
LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. odborné sociální poradenství 905 923 Kč
LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. sociální rehabilitace 2 615 547 Kč
LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 1 950 849 Kč
Magdaléna, o.p.s. služby následné péče 2 310 562 Kč
Magdaléna, o.p.s. terapeutické komunity 2 473 185 Kč
Muži a ženy, o.p.s. osobní asistence 2 994 000 Kč
Nadační fond na podporu rozvoje hospicového hnutí v ČR Umění doprovázet odborné sociální poradenství 420 000 Kč
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s. odborné sociální poradenství 8 475 090 Kč
Národní ústav pro autismus, z.ú. odborné sociální poradenství 1 995 000 Kč
Národní ústav pro autismus, z.ú. domovy se zvláštním režimem 9 795 000 Kč
Národní ústav pro autismus, z.ú. sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 1 095 000 Kč
Národní ústav pro autismus, z.ú. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 445 000 Kč
Národní ústav pro autismus, z.ú. odlehčovací služby 1 995 000 Kč
NEMOCNICE Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze odborné sociální poradenství 688 670 Kč
Občanské sdružení Za branou, z. s. odborné sociální poradenství 264 300 Kč
Občanské sdružení Za branou, z. s. sociální rehabilitace 137 000 Kč
Oblastní charita Červený Kostelec odlehčovací služby 6 780 000 Kč
Oblastní charita Červený Kostelec domovy pro osoby se zdravotním postižením 12 830 000 Kč
Oblastní charita Česká Kamenice odborné sociální poradenství 2 631 040 Kč
ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s. telefonická krizová pomoc 415 000 Kč
Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. sociální rehabilitace 550 304 Kč
Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. odborné sociální poradenství 1 128 139 Kč
Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. domy na půl cesty 684 540 Kč
P-centrum, spolek služby následné péče 1 423 523 Kč
Pestrá společnost, o.p.s. sociální rehabilitace 1 481 216 Kč
Poradna pro integraci, z.ú. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 464 544 Kč
Poradna pro integraci, z.ú. odborné sociální poradenství 5 621 371 Kč
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s. odborné sociální poradenství 2 895 939 Kč
PREVENT 99 z.ú. služby následné péče 1 455 971 Kč
Psychiatrická nemocnice v Opavě služby následné péče 2 000 000 Kč
Quip, z.ú. odborné sociální poradenství 1 108 295 Kč
Rada seniorů České republiky, o.s. odborné sociální poradenství 2 234 666 Kč
Rada seniorů České republiky, o.s. odborné sociální poradenství 821 315 Kč
Rada seniorů České republiky, o.s. odborné sociální poradenství 305 500 Kč
Rada seniorů České republiky, o.s. odborné sociální poradenství 758 362 Kč
Renarkon, o.p.s služby následné péče 880 000 Kč
Renarkon, o.p.s terapeutické komunity 1 870 000 Kč
Romodrom o.p.s. terénní programy 5 350 612 Kč
ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. terénní programy 6 153 000 Kč
ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. odborné sociální poradenství 3 899 500 Kč
Salebra z.s. terapeutické komunity 4 558 178 Kč
SANANIM z.ú. terapeutické komunity 2 825 233 Kč
SANANIM z.ú. terapeutické komunity 2 438 999 Kč
SANANIM z.ú. služby následné péče 512 063 Kč
SANANIM z.ú. služby následné péče 1 386 459 Kč
SAREMA LIBEREC, s.r.o. sociální rehabilitace 1 097 000 Kč
Senior Care pečovatelská služba o.p.s. sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 4 165 500 Kč
Senior Care pečovatelská služba o.p.s. pečovatelská služba 17 787 100 Kč
Senior Care pečovatelská služba o.p.s. osobní asistence 12 105 240 Kč
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 4 637 680 Kč
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek odborné sociální poradenství 3 795 100 Kč
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek sociální rehabilitace 500 000 Kč
Slezská diakonie terapeutické komunity 5 554 000 Kč
SOS dětské vesničky, z.s. domy na půl cesty 598 000 Kč
Společnost E – Czech Epilepsy Association, z.s. odborné sociální poradenství 290 315 Kč
Společnost Podané ruce o.p.s. služby následné péče 2 072 000 Kč
Společnost Podané ruce o.p.s. terapeutické komunity 2 503 000 Kč
Společnost Podané ruce o.p.s. odborné sociální poradenství 1 455 000 Kč
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z.s. odborné sociální poradenství 880 320 Kč
Středisko křesťanské pomoci Plzeň terapeutické komunity 2 535 000 Kč
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. tlumočnické služby 5 545 210 Kč
Tichý svět, o.p.s. odborné sociální poradenství 2 804 174 Kč
Tichý svět, o.p.s. sociální rehabilitace 24 596 300 Kč
Tichý svět, o.p.s. tlumočnické služby 11 471 984 Kč
Tyfloservis, o.p.s. sociální rehabilitace 910 000 Kč
Tyfloservis, o.p.s. sociální rehabilitace 1 373 000 Kč
Tyfloservis, o.p.s. sociální rehabilitace 970 000 Kč
Tyfloservis, o.p.s. sociální rehabilitace 990 000 Kč
Tyfloservis, o.p.s. sociální rehabilitace 1 165 000 Kč
Tyfloservis, o.p.s. sociální rehabilitace 745 000 Kč
Tyfloservis, o.p.s. sociální rehabilitace 1 140 000 Kč
Tyfloservis, o.p.s. sociální rehabilitace 1 458 000 Kč
Tyfloservis, o.p.s. sociální rehabilitace 1 175 000 Kč
Tyfloservis, o.p.s. sociální rehabilitace 975 000 Kč
Ústřední vojenská nemocnice Praha domovy pro seniory 2 641 700 Kč
Ústřední vojenská nemocnice Praha domovy se zvláštním režimem 5 369 700 Kč
VIDA z.s. odborné sociální poradenství 3 928 714 Kč
Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové raná péče 3 905 073 Kč
WHITE LIGHT I, z.ú. služby následné péče 766 323 Kč
WHITE LIGHT I, z.ú. terapeutické komunity 2 364 513 Kč
Za sklem o.s. odborné sociální poradenství 3 264 625 Kč
Za sklem o.s. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 11 311 250 Kč
Živá paměť, o.p.s. odborné sociální poradenství 1 417 421 Kč
Život 90 Zruč nad Sázavou, z. ú. tísňová péče 5 734 000 Kč
ŽIVOT 90, z.ú. tísňová péče 6 049 000 Kč
ŽIVOT 90, z.ú. telefonická krizová pomoc 3 942 000 Kč
Celkem   519 197 795 Kč

 

Výsledky dotačního řízení jsou k dispozici ke stažení na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí