Neděle 14.04.2024 0:37

Kontroloři v roce 2017 přistihli 3 778 lidí na neschopence, o kontrolu může požádat zaměstnavatel nebo lékař

Kontroloři ČSSZ zvládliv roce 2017  zkontrolovat téměř 150 tisíc lidí na neschopence.  Kvůli dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců pověření zaměstnanci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) uskutečnili necelých 147 tisíc návštěv. Nejvíce postihů (485) bylo uděleno pojištěncům v Plzeňském kraji. Lidé stonající takzvaně na neschopenku jsou povinni dodržovat režim, který jim stanovil ošetřující lékař, dále mají mj. povinnost sdělit ošetřujícímu lékaři platnou adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti, označit byt a zvonek jmenovkou a dodržovat vycházky určené ošetřujícím lékařem. Zpravidla mohou být vycházky povoleny nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin. Pověření zaměstnanci kontrolují dočasně práceneschopné podle vlastního výběru, z podnětu ošetřujícího lékaře nebo na žádost zaměstnavatele. V případě potvrzeného porušení stanoveného režimu zahájí OSSZ správní řízení, v němž může být rozhodnuto o krácení nebo odnětí nemocenského. Při porušení režimu zašle OSSZ dočasně práceneschopnému pojištěnci, ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli záznam o kontrole.

 

Tabulka: Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců k 31. 12. 2017

Kraj

Počet provedených kontrol

Počet postihů

Hl. město Praha

5 689

323

Jihočeský

6 613

94

Jihomoravský

17 901

379

Karlovarský

6 573

293

Královéhradecký

12 468

313

Liberecký

5 350

158

Moravskoslezský

19 169

446

Olomoucký

10 410

239

Pardubický

9 367

222

Plzeňský

15 605

485

Středočeský

15 144

226

Ústecký

10 844

261

Vysočina

6 535

131

Zlínský

5 189

208

Celkem ČR

146 857

3 778

Zdroj: ČSSZ