Středa 21.02.2024 16:39

Důchod v zahraničí bere více než 90 tisíc lidí, jejich počet se od roku 2010 zvýšil o polovinu

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v prosinci minulého roku evidovala 93 236 důchodců s nárokem na český důchod v 88 zemích. Nejvíce důchodů (řádově desítky tisíc) putovalo v rámci Evropy – do sousední Slovenské republiky, Německa a Polska. Na Slovensku žilo celkem 32 tisíc příjemců českého důchodu, v Německu přes 19 tisíc a v Polsku 15,4 tisíc.  Počet příjemců českého důchodu v cizině každoročně stoupá. Od roku 2010 se zvýšil o více než polovinu. V porovnání s obdobím před sedmi lety se zvýšil o více než 33 tisíc, což představuje nárůst o 56 %. S ohledem na specifika zabezpečení výplat důchodů do zahraničí je stále nezbytné individuální posouzení každého případu, což dělá agendu zejména po administrativní stránce náročnou, uvádí ČSSZ. Do Kanady, Švýcarska, USA, Rakouska, Austrálie, Bulharska, Řecka a Švédska byl český důchod posílán řádově tisícům příjemců. Do exotických států jako jsou například Seychely, Madagaskar, Maroko, Alžír, Egypt, Peru či Dominikánská republika byl počet vyplácených důchodů v řádu jednotek. Lidem trvale žijícím v zahraničí ČSSZ vyplácí důchody buď na účet u peněžního ústavu v zahraničí, nebo šekem na adresu v zahraničí či na účet u banky v ČR. Výplaty na účty převažují. Způsob výplaty si lidé volí sami a zpravidla jej sdělí při sepisování žádosti o důchod, kdykoliv později mohou požádat o změnu, pokud to právní předpis umožňuje.

 

Podmínkou pro provádění všech typů výplat důchodu do zahraničí, není-li jinak upraveno, je pravidelné předkládání tzv. potvrzení o žití.

Toto potvrzení musí být vlastnoručně podepsané důchodcem a jeho podpis na dokladu musí být úředně ověřen. Podpis ověřuje orgán nebo úřad k tomu příslušný podle právních předpisů státu trvalého bydliště (např. místní úřad, nositelé sociálního pojištění, notář apod.), či zastupitelský úřad. Tiskopis „potvrzení o žití“ je v různých jazycích dostupný na webu ČSSZ. Potvrzení o žití předkládá důchodce s výplatou na účet (u banky v cizině nebo v ČR) z vlastního podnětu a v takových intervalech, které si sám určí, např. čtvrtletně, pololetně nebo v jiném časovém úseku. Důchod se vyplácí vždy zpětně, za období od poslední výplaty do měsíce, v němž bylo „potvrzení o žití“ ověřeno. V praxi to znamená, že důchod je vyplacen vždy, když ČSSZ obdrží ověřený doklad o žití. Intervaly předkládání potvrzení v zásadě určují i intervaly výplaty důchodu. Např. zašle-li ho klient dvakrát ročně, je výplata důchodu za zpětné období provedena rovněž dvakrát ročně.

 

Specifická je výplata důchodu na Slovensko – tam je možné penzi vyplácet pouze na účet

I předkládání dokladů o žití je v případě Slovenska odlišné. Důchody jsou na účty klientů vypláceny měsíčně, s tím, že potvrzení musí předkládat pravidelně 4x ročně. K tomu je ČSSZ vždy vyzve a tiskopis jim automaticky zašle. Také do Polska jsou výplaty důchodů zajišťovány měsíčně, nikoliv však na účty, ale na adresy, a bez předkládání dokladů o žití. Výplata na adresu (šekem) do ostatních států je prováděna kvartálně a potvrzení o žití zasílají v tomto případě příjemci důchodu ČSSZ 1x za rok. Ověřit si specifika pro výplatu důchodu do konkrétního státu lze telefonicky prostřednictvím call centra nebo osobně při návštěvě ČR na kterékoliv okresní správě sociálního zabezpečení či přímo v klientském centru při pražském ústředí ČSSZ, zde si může důchodce nechat úředně ověřit podpis a odevzdat potvrzení o žití. Detailní informace o podmínkách výplaty důchodu do ciziny jsou na www.cssz.cz.  

 

Tabulka 1: Vývoj počtu příjemců českých důchodů v zahraničí k 31. 12.

Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Počet

59 548

66 689

75 157

80 173

84 252

87 588

 90 464

93 236

Zdroj: ČSSZ

 

Tabulka 2: Prvních deset států podle počtu příjemců českého důchodu k 31. 12. 2017

Pořadí

Stát

Počet příjemců

 1.

Slovensko

32 001

2.

Německo

19 197

 3.

Polsko

15 378

 4.

Kanada

  3 907

 5.

Švýcarsko

  3 183

 6.

USA

  3 019

 7.

Rakousko

  3 010

 8.

Austrálie

  2 343

 9.

Bulharsko

  2 118

10.

Řecko

  1 891

Zdroj: ČSSZ