Měli jste v loňském roce zaměstnance? Nezapomeňte do konce května zaslat ČSSZ evidenční list důchodového pojištění

Jednou z důležitých povinností zaměstnavatelů v oblasti sociálního zabezpečení je každoročně vyhotovit každému svému zaměstnanci evidenční list důchodového pojištění (ELDP) a předložit ho k evidenci České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). ELDP je doklad obsahující důležité údaje pro nárok na důchod a jeho výši.

Číst dále

Kontroloři v roce 2017 přistihli 3 778 lidí na neschopence, o kontrolu může požádat zaměstnavatel nebo lékař

Kontroloři ČSSZ zvládliv roce 2017  zkontrolovat téměř 150 tisíc lidí na neschopence.  Kvůli dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců pověření zaměstnanci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) uskutečnili necelých 147 tisíc návštěv. Nejvíce postihů (485) bylo uděleno pojištěncům v Plzeňském kraji. 

Číst dále

Důchod v zahraničí bere více než 90 tisíc lidí, jejich počet se od roku 2010 zvýšil o polovinu

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v prosinci minulého roku evidovala 93 236 důchodců s nárokem na český důchod v 88 zemích. Nejvíce důchodů (řádově desítky tisíc) putovalo v rámci Evropy – do sousední Slovenské republiky, Německa a Polska.

Číst dále

Důchodová správa nabízí sluchově postiženým online tlumočení, zaměří se i na zrakově postižené

Od poloviny letošního února umožňuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) na všech svých pracovištích online tlumočení sluchově postiženým klientům. Bude ho bezplatně zajišťovat prostřednictvím kvalifikovaných tlumočníků Tiché linky, která je službou Tichého světa, o. 

Číst dále

Počet exekucí na starobní důchody se od roku 2004 ztrojnásobil

Z dat České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplývá, že zatímco v prosinci roku 2004 bylo v ČR evidováno necelých 24 tis. osob, které měly uvalenu exekuční srážku na důchod (starobní, pozůstalostní nebo invalidní), v prosinci roku 2015 to již bylo téměř 80 tis.

Číst dále

Pracujete při důchodu? O jeho navýšení si můžete žádat již po 360 odpracovaných dnech

Od ledna do října obdržela Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) bezmála 62 tisíc žádostí o přepočet starobního důchodu pracujících důchodců. Počet podaných žádostí tak dosáhl úrovně za celý loňský rok a pravděpodobně bude atakovat hranici z roku 2014, kdy si o přepočet požádalo téměř 70 tisíc důchodců.

Číst dále