Středa 21.02.2024 9:16

ČSSZ

Měli jste v loňském roce zaměstnance? Nezapomeňte do konce května zaslat ČSSZ evidenční list důchodového pojištění

Jednou z důležitých povinností zaměstnavatelů v oblasti sociálního zabezpečení je každoročně vyhotovit každému svému zaměstnanci evidenční list důchodového pojištění (ELDP) a předložit ho k evidenci České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). ELDP je doklad obsahující důležité údaje pro nárok na důchod a jeho výši.

Kontroloři v roce 2017 přistihli 3 778 lidí na neschopence, o kontrolu může požádat zaměstnavatel nebo lékař

Kontroloři ČSSZ zvládliv roce 2017  zkontrolovat téměř 150 tisíc lidí na neschopence.  Kvůli dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců pověření zaměstnanci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) uskutečnili necelých 147 tisíc návštěv. Nejvíce postihů (485) bylo uděleno pojištěncům v Plzeňském kraji. 

Důchod v zahraničí bere více než 90 tisíc lidí, jejich počet se od roku 2010 zvýšil o polovinu

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v prosinci minulého roku evidovala 93 236 důchodců s nárokem na český důchod v 88 zemích. Nejvíce důchodů (řádově desítky tisíc) putovalo v rámci Evropy – do sousední Slovenské republiky, Německa a Polska.

Důchodová správa nabízí sluchově postiženým online tlumočení, zaměří se i na zrakově postižené

Od poloviny letošního února umožňuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) na všech svých pracovištích online tlumočení sluchově postiženým klientům. Bude ho bezplatně zajišťovat prostřednictvím kvalifikovaných tlumočníků Tiché linky, která je službou Tichého světa, o. 

Pracujete při důchodu? O jeho navýšení si můžete žádat již po 360 odpracovaných dnech

Od ledna do října obdržela Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) bezmála 62 tisíc žádostí o přepočet starobního důchodu pracujících důchodců. Počet podaných žádostí tak dosáhl úrovně za celý loňský rok a pravděpodobně bude atakovat hranici z roku 2014, kdy si o přepočet požádalo téměř 70 tisíc důchodců.