Neděle 19.05.2024 22:59

Seminář “Senioři v dluzích a exekucích” 2017 (20. června 2017, Praha)

Svaz měst a obcí České republiky společně s právní poradnou Iuridicum Remedium (IuRe) pořádají další cyklus seminářů určeným zaměstnancům obcí, kteří přicházejí do styku se seniory, kteří mají problémy s dluhy a exekucemi. Seminář je vhodný také pro veřejné opatrovníky.

První seminář proběhne v sídle Svazu měst a obcí ČR dne 20. června 2017 od 9:30 hod.

Seminář se zaměří na problematiku dluhů a exekucí se zvláštním zřetelem na problémy seniorů. Cílem je vedle teoretického úvodu do tématu zejména poskytnout praktické rady, jak postupovat při řešení konkrétních problémů seniorů související s dluhovou problematikou, s nimiž se setkává právní poradna IuRe ve své praxi (uzavírání smluv, problematika tzv. „šmejdů“, postup v nalézacích a exekučních řízeních, alternativní řešení sporů – rozhodčí řízení, finanční arbitr, zmapování dluhů, doručování, zastavování a odklady exekuce, spojování exekučních řízení, mobiliární exekuce a obrana proti nim, komunikace s exekutorem, náklady exekuce, proces oddlužení, možnosti bezplatné právní pomoci ap.). Seminář se rovněž zaměří na roli obce jakožto veřejného opatrovníka lidí s dluhy a exekucemi. 

Cílová skupina: Zaměstnanci obcí (sociální odbory, právní odbory apod.) přicházející do styku se seniory, kteří mají problémy s dluhy a exekucemi. Seminář je také vhodný pro veřejné opatrovníky a zástupce NNO.

Tento seminář proběhne celkem dvakrát – jednou v Praze (20.6.) a jednou na Moravě (na podzim).

Lektor: Mgr. Jan Vobořil, Ph.D., advokát poskytující právní poradenství a zastupování v rámci realizace projektů IuRe

Datum: 20.6. 2017, od 9:30 – 13:30h (4×45 min + přestávka)

Místo: Svaz měst a obcí ČR, 5.května 65, Praha 4, (Velká zasedací místnost, 1.patro)

Seminář je zdarma a proběhne při minimálním počtu 12 osob.  

Registrovat se na seminář

 

Kontaktní osoby:
Mgr. Jindra Tužilová, tuzilova@smocr.cz, + 420 734 316 479 (garant agendy)
Tomáš Polák, DiS., polak@smocr.cz, +420 739 069 673 (organizace)

 

Zdroj:  Svaz měst a obcí České republiky