Sobota 22.06.2024 14:16

Čtyři sociální pracovníci v Brně převzali nové ocenění „Gratias”

Letos vůbec poprvé byli u příležitosti Světového dne sociální práce ocenění sociální pracovníci z praxe. Cenu jim předali 20. března v Brně zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci mezinárodní konference “Vývoj kvality a efektivity výkonu sociální práce”. Odborná komise z nominovaných vybrala celkem čtyři sociální pracovnice a pracovníky ve dvou kategoriích. V kategorii veřejná správa ocenění získala Mgr. Dagmar Kubičíková a Bc. Marcela Kutláková. V kategorii sociální služby Pavlína Vildová, DiS. a Mgr. Miroslav Kadlubiec. Název „Gratias” symbolizuje na poděkování za každodenní nelehkou práci a snahu mírnit dopady a řešit nepříznivou sociální situaci svých klientů.  

 „Sociální práce je pro jednotlivce, rodiny i komunity velmi přínosná, a přesto je to stále společností nedoceněná profese. Je důležité, abychom veřejnosti dali informaci o její přínosnosti a možnostech podpory a pomoci, kterou může sociální práce nabídnout. Současně naše aktivity směřují k samotným sociálním pracovníkům, abychom jim dali najevo, že si jejich práce vážíme, čímž doufám také oslovíme potencionální studenty sociální práce. Jsem velmi potěšena, že jsem mohla toto historicky první ocenění ministerstva předat a setkat se s oceněnými osobně a poděkovat jim za jejich trpělivost, píli a oddanost profesi sociální práce”, uvedla Mgr. Jana Hanzlíková, náměstkyně pro řízení sekce správních činností s sociální politiky.

Letos bylo ocenění předáno ve dvou kategoriích. Ocenění však bude možné v budoucnu získat také v kategorii zdravotnictví a v kategorii vězeňství a školství.

Ministerstvo práce a sociálních věcí se k Světovému dni sociální práce hlásí již několikátý rok pořádáním konference určené sociálním pracovníkům. Příští rok bude sociální práce v České republice slavit sto let. Ministerstvo proto již nyní začíná připravovat další ročník konference.

Světový den sociální práce byl v letošním roce podpořen také vysíláním radiových a televizních spotů. Realizace všech těchto aktivit je možná díky evropskému projektu, který je zaměřen na profesionalizaci sociální práce v České republice a na podporu pozitivní mediální podpory výkonu sociální práce (více informací o tomto projektu je možné nalézt na stránkách www.budmeprofi.cz).

Světový den sociální práce je vyhlašován již od roku 1983 každé třetí úterý v měsíci března. Letos jej společně vyhlásili Mezinárodní federace sociálních pracovníků, Mezinárodní asociace škol sociální práce a Mezinárodní rada pro sociální práci.

 

Zdroj: Ministerstvo ministerstvo práce a sociálních věcí