Čtvrtek 29.02.2024 6:10

Bezbariérovost, poradenství nebo bydlení: Ministerstvo podpořilo 26 projektů 30 miliony

Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb, metodická podpora poradenství v oblasti bydlení a udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí. Přesně do těchto oblastí putuje neziskovým organizacím téměř 30 milionů korun z Ministerstva pro místní rozvoj. „Podpora nestátních neziskových organizací je velmi důležitá a je součástí rozvoje společenského a ekonomického života v naší zemi. Tyto organizace svojí činností přispívají k cílům našeho ministerstva, a proto je potřeba jim pomáhat s financováním těch významných aktivit, na které jinak těžko hledají peníze,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Mezi podpořenými organizacemi jsou například Sdružení místních samospráv České republiky, Sdružení nájemníků České republiky, Svaz měst a obcí ČR, Národní síť Zdravých měst České republiky či organizace NIPI bezbariérové prostředí. Celkem tak bude podpořeno 26 projektů nestátních neziskových organizací za téměř 30 milionů korun. Žádosti mohly organizace podávat od 20. listopadu do 18. prosince 2017.

 

Žádosti doporučené k poskytnutí dotace pro NNO v roce 2018

Žadatel

Název akce

schválená dotace

Národní síť Zdravých měst České Republiky

Databáze strategií, podpora strategické

práce municipalit a udržitelného rozvoje (etapa 2018)

 

1 001 420 Kč

Ostravská organizace vozíčkářů,

spolek

BEZ BARIÉR poradenství

55 000 Kč

 

Svaz měst a obcí České republiky

Podpora regionálního rozvoje obcí a měst české republiky na národní a evropské úrovni

 

2 719 500 Kč

 

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.

Činnost celostátní sítě konzultačních

středisek pro potřeby stavebních úřadů v rámci posuzování

 

5 000 000 Kč

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.

Bezbariérovost z hlediska osob se zrakovým postižením

129 300 Kč

 

TyfloCentrum Olomouc, o. p. s.

Vytváření bezbariérového prostředí pro

osoby se zrakovým postižením na Střední Moravě

 

27 600 Kč

Česká společnost pro rozvoj bydlení, z.s.

Fórum bydlení 2018

525 000 Kč

Sdružení nájemníků České

republiky, z.s.

Poradenství v oblasti bydlení

4 198 000 Kč

Liga vozíčkářů, z. ú.

S Ligou proti bariérám

675 000 Kč

 

REMEDIUM Praha o.p.s.

Posílení informovanosti občanů v oblasti práv a povinností souvisejících

s problematikou bydlení podle nového občanského zákoníku

 

202 000 Kč

Sdružení místních samospráv České republiky

Společně pro udržitelný rozvoj venkova v roce 2018

3 818 290 Kč

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

Metodické centrum odstraňování bariér pro nevidomé a slabozraké osoby

s působností v ČR

 

828 900 Kč

Moravský Labyrint, z.s.

Hodnoty tradiční kultury na Hané – 2018

584 150 Kč

Cyklostezka Bečva, z.s.

Na společné cestě s Královnou cyklostezek

1 281 854 Kč

Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z.s.

Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení

1 799 000 Kč

Česká abilympijská organizace, z.s.

Poradenská a konzultační střediska bezbariérovosti 2018

900 000 Kč

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.

Metodická podpora Spotřebitel nájemníkem

136 000 Kč

DTest, o.p.s.

DTest pomáhá při problémech s bydlením

385 224 Kč

 

Pražská organizace vozíčkářů, z.s.

Mapování přístupnosti z pohledu osob s omezenou schopností pohybu –

metodická podpora a profesionalizace mapování

 

600 000 Kč

 

Iuridicum Remedium, z. s.

Právní podpora pro hlavní výzvy v bydlení v roce 2018 – GDPR, bydlení

v platformách a nájmy

 

702 950 Kč

Občanské sdružení majitelů domů v ČR, z.s.

Metodická pomoc k optimalizaci fungování

nájemního bytového trhu v ČR formou školení a medializace

 

709 520 Kč

Spolek pro rozvoj regionu

Odstraňování bariér na území mikroregionu Lužnice

676 900 Kč

Spolek pro obnovu venkova ČR

Podpora obnovy venkova 2018

256 200 Kč

MORAVSKÁ STEZKA z.s.

Jedeme společně dál

1 507 332 Kč

 

Romano jasnica, spolek

Zvyšování odbornosti a kompetencí

pracovníků Romano jasnica v oblasti bydlení

 

391 600 Kč

 

Asociace občanských poraden

Zvyšování odborné kvalifikace poradců a podpora občanského poradenství

s důrazem na problematiku bydlení

 

430 000 Kč

Stáhnout tabulku s podpořenými projekty (pdf)

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj