Sobota 13.04.2024 23:15

MPSV podpořilo seniory provozem Linky pomoci

Ministerstvo práce a sociálních věcí se aktivně zapojilo do provozování telefonních linek nabízejících pomoc seniorům. V rámci celostátní bezplatné informační linky zřízené Ministerstvem zdravotnictví pod číslem 1212 mohli senioři pod volbou 4 své dotazy ze sociální oblasti směřovat i na pracovníky resortu práce a sociálních věcí. Smyslem této linky pro seniory bylo této nejvíce ohrožené skupině obyvatel pomoci zvládnout jejich vyšší stresovou zátěž v souvislosti s koronavirem a pomoci praktickými radami.

Za dobu svého pětitýdenního provozu linka vyřídila do 30. dubna téměř 3000 hovorů. Operátoři nejčastěji odpovídali na dotazy k nouzovému stavu, průběhu testování na nemoc COVID-19, bezpečného a funkčního nošení roušek, karanténě, státní podpoře, sociálním dávkám a možnosti pohybu přes hranice. Seniorům kromě centrálních operátorů byli k dispozici i krajští koordinátoři, kteří pomohli volajícímu přímo v jeho obci nejen s nákupem a dovážkou potravin, ale zajistili například i hygienické potřeby a léky.

Krajskými koordinátory telefonní linky byli pracovníci projektu ESF projekt Politika stárnutí na krajích. Jejich koordinaci zajišťovali Inspektoři kvality sociálních služeb z MPSV. Více informací se lze dozvědět na webových stránkách projektu.

Linka pomoci pro seniory ukončila svůj provoz k 30. dubnu z důvodu postupného zlepšování situace v ČR. V současné době zůstávají v provozu ostatní telefonní linky, které zajišťuje přímo ČSSZ a Úřad práce ČR. S ohledem na množství a charakter dotazů je efektivnější směřovat volající přímo na konkrétní územní pracoviště. Nadále je v provozu také celostátní informační linka 1212.

 

Tiskové oddělení MPSV