Sobota 22.06.2024 14:14

Na konci roku 2016 bylo v Česku 567 stoletých a starších důchodců

Z údajů ČSSZ vyplývá, že v prosinci 2016 pobíralo důchod 491 žen a 76 mužů, kterým bylo k 31. 12. 2016 sto a více let. Nejvíce jich žilo v Praze (103), dále v Jihomoravském kraji (87) a Středočeském kraji (53). V Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina ČSSZ evidovala dvě ženy ve věku 108 let. Před dvěma lety, v prosinci 2014, přitom evidovala 2 osoby ve věku 109 let. Od začátku roku 2011 do konce roku 2014 počet stoletých a starších důchodců průběžně rostl. V uvedeném období se jejich počet zvýšil o téměř 150 osob (z 559 na 707). Ke konci roku 2015 ČSSZ evidovala 604 stoletých a starších osob, z toho 87 % tvořily ženy (526 žen). Mezi roky 2014 a 2015 se meziročně počet stoletých a starších osob snížil o více než sto osob, ze 707 (607 žen) ke konci roku 2014 na 604 osob evidovaných na konci roku 2015. Pokles pokračoval i v roce 2016, kdy pokles stoletých a starších lidí v ČR poklesl o 37 osob. V Česku se zatím dosud zřejmě dosud žádný člověk nedožil věku 110 let – tak zvaní “superstoletí” (viz supercentenarian).Za dosud nejdéle žijícího člověka je považována Jeanne Calment z Francie.

 

Počet stoletých a starších důchodců v letech 2010 až 2016

Stav k  prosinci Muži Ženy Celkem
2010 78 443 521
2011 82 477 559
2012 94 574 668
2013 109 565 674
2014 100 607 707
2015 78 526 604
2016 76 491 567

Zdroj: ČSSZ

 

Počet stoletých a starších důchodců v letech 2010 až 2016 podle jednotek věku

Stav k  prosinci 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 Celkem
2010 256 126 61 40 18 10 6 4     521
2011 279 143 62 35 24 9 5 2     559
2012 344 163 88 29 23 12 4 4     668
2013 285 211 95 48 15 11 4 1 3   674
2014 324 153 130 55 28 6 7 2 0 2 707
2015 225 173 89 67 29 14 2 3 2 0 604
2016 192 141 104 56 45 18 9 0 2 0 567

Zdroj: ČSSZ

 

Počet sto a víceletých starobních důchodců podle krajů*) (údaje k prosinci 2016)

Kraj Muži Ženy Celkem
Hl. m. Praha 13 90 103
Středočeský kraj 6 47 53
Jihočeský kraj 3 21 24
Plzeňský kraj 3 21 24
Karlovarský kraj 3 10 13
Ústecký kraj 3 34 37
Liberecký kraj 2 19 21
Královéhradecký kraj 8 26 34
Pardubický kraj 1 27 28
Kraj Vysočina 3 28 31
Jihomoravský kraj 13 74 87
Olomoucký kraj 2 39 41
Zlínský kraj 6 15 21
Moravskoslezský kraj 10 40 50
Česká republika 76 491 567

*) Zdrojem je evidence vyplácených důchodů.

Zdroj: ČSSZ