Sobota 22.06.2024 15:50

Nový dotační program Plzně zvýší platy v sociálních službách

Plzeň vypíše zcela nový dotační program, kterým chce navýšit mzdy pracovníkům v sociálních službách, konkrétně těm, kteří se přímo starají o seniory nebo zdravotně postižené. Dotační program nazvaný Mimořádné kolo kofinancování sociálních služeb pro rok 2018 – navýšení mezd připravil Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně. Radnice tím reaguje na nedostatek personálu v zařízeních poskytujících zejména pobytové a terénní služby na území města Plzně, a to z důvodu celospolečenského podhodnocení zmíněné profese. Extrémně nízké mzdy a fyzická i psychická náročnost způsobují odliv pracovníků, bez nichž se sociální služby neobejdou. Celkem je město připraveno na navýšení platů uvolnit 6,3 milionu korun.

Cílem je zlepšit finanční ohodnocení pracovníků, kteří jsou zodpovědní za přímou práci s klienty. Jedná se o skupiny, které jsou nejvíce finančně nedoceněné. Navýšení mezd těmto pracovníkům bude mít motivační efekt pro pokračování v sektoru sociálních služeb, což je důležité pro udržení kvalifikovaného personálu,“ přiblížila Eva Herinková, náměstkyně primátora pro oblast školství a sociálních věcí.

Dotační program je určen pro poskytovatele sociálních služeb, kteří získali dotaci z dotačního programu Kofinancování sociálních služeb pro rok 2018, jedná se o služby osobní asistence, pečovatelskou službu, týdenní stacionáře, domovy pro seniory, denní stacionáře a domovy se zvláštním režimem. Další podmínkou pro poskytnutí dotace je poskytování sociální služby na katastrálním území města Plzně.

Veškeré informace o vyhlášení dotačního programu budou zveřejněny na www.plzen.eu – sekce Úřad – Granty a dotace.

 

Text: Eva Barborková

 

Foto: Lukas Zeman