Středa 21.02.2024 17:14

Do projektu Generační tandem se ve Středočeském kraji zapojilo 31 zaměstnavatelů

Celkem 31 zaměstnavatelů se dosud zapojilo do regionálního individuálního projektu „Generační tandem – podpora generační výměny ve Středočeském kraji II”, který realizuje Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Dalších 34 firem projevilo zájem o vstup do programu. Dosud společnosti nabídly 106 pracovních míst. V rámci projektu vznikly čtyři desítky generačních tandemů, díky kterým získalo novou práci 44 uchazečů o zaměstnání. Na sdílených pozicích s nimi pracovalo 40 stávajících zaměstnanců zapojených společností. ÚP ČR poskytl zaměstnavatelům formou příspěvku na mzdy zaměstnanců téměř 7 mil. Kč z celkových 38 mil. Kč, které má k dispozici. Program poběží do 31. 12. 2018 a spolufinancuje ho ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Podstatou projektu je zajištění generační výměny. To v praxi znamená, že u jednoho zaměstnavatele pracuje na konkrétní pozici stávající zaměstnanec, kterému vznikne během následujících maximálně tří let nárok na řádný odchod do starobního důchodu a zároveň mu hrozí ztráta zaměstnání, a zapracovává nově přijatého kolegu do 30 let věku, který byl před nástupem do firmy v evidenci uchazečů o zaměstnání na ÚP ČR.

Uchazeč o zaměstnání může vstoupit do projektu, jestliže od skončení školy odpracoval maximálně tři roky, nebo byl na rodičovské dovolené či pečoval o osobu blízkou minimálně dva roky. Přihlásit se může i uchazeč do 30 let, který odpracoval delší dobu, ale byl na rodičovské dovolené nebo pečoval o osobu blízkou minimálně dva roky a zároveň opakovaně přišel o zaměstnání a dostal se do evidence ÚP ČR. V tomto případě ale musí splnit podmínku, že délka zaměstnání mezi jednotlivými evidencemi nepřesáhla 6 měsíců.

Úřad práce ČR pak může zaměstnavateli, u kterého proběhne tzv. generační výměna, finančně přispět dvěma způsoby – na společensky účelné pracovní místo (max. 20 000 Kč/měsíc) a současně na udržení stávajícího zaměstnance (až 24 000 Kč/měs.). Firma může příspěvky na mzdy pracovníků pobírat po dobu 6-12 měsíců. Musí ale splnit podmínku, že oba takto uzavřené pracovní poměry budou v souběhu.

„Cílem je posílit trend dnešní doby, a to smíšený kolektiv. Právě ten je nejefektivnější variantou pracovních skupin. Starší lidé mají neocenitelné zkušenosti a také přiměřený nadhled, navíc jsou loajální. Oproti tomu jejich mladí kolegové nejsou zatížení tzv. provozní slepotou, mají nadšení a nebrání se inovacím. To vše může velmi významně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti firem,” vyzdvihuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

„Jde o mezigenerační přenos pracovních i životních zkušeností a současně podporu zaměstnatelnosti starších osob v předdůchodovém věku,” doplňuje ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami Renata Malichová.

Účastníci přijatí v rámci projektu se nejčastěji „dělí o místa” ve strojírenství, v potravinářství, ve stavebnictví či v zemědělské výrobě. Pracují jako elektrikáři, zámečníci, nástrojaři, montážní a výrobní dělníci, zedníci, řidiči nebo obchodní zástupci. Z celkem 84 podpořených osob je 25 žen a 59 mužů.

Jednou z těch, kteří získali zaměstnání díky projektu, je Jana Bartošová. Pracuje jako obchodní zástupce. „Je to práce zajímavá a baví mně. Líbí se mi na ni, že se mohu rozvíjet. Bonusem pak je, že nesedím jen v kanceláři, ale pohybuji se i v terénu. Poznávám tak nová místa a lidi.”

Bývalá uchazečka o zaměstnání Sabina Frýdlová nastoupila v listopadu 2016 na pozici asistentky. „V rámci projektu jsem získala nové užitečné zkušenosti v oblasti personalistiky v teorii i praxi. Díky projektu jsem získala skvělou práci, která mě zároveň baví,” shrnuje své zkušenosti.

Jako výhodný způsob zaměstnávání vnímá možnost, kterou „Generační tandem II” nabízí, obchodní ředitelka PAC Hořovice s.r.o. Hana Hlaváčková: „Tento projekt nám pomohl doplnit pracovní kolektiv a zároveň usnadnil proces zaučení nového pracovníka, který má možnost pozvolna přebírat pracovní zkušenosti od letitých zaměstnanců.”.

Princip předávání zkušeností starších pracovníků mladé generaci si pochvaluje i personální manažer společnosti Countrylife Milan Hlouch: „V našem případě fungovala od počátku výborná spolupráce s Úřadem práce ČR a na uchazeče jsme měli “šťastnou ruku”. Velikou výhodou je, že školitel je současně kolegou, který má možnost novému zaměstnanci průběžně pomáhat v jeho rozvoji.”

 

Zdroj: Úřad práce ČR