Sobota 22.06.2024 14:09

Pohoda je nejdůležitějším důvodem pro setrvání důchodců v práci

Pokud starobní důchodci pokračují ve výdělečné činnosti a zaměstnání, je to obvykle proto, že je jejich práce baví (26%) nebo z důvodu zvýšení jejich příjmu (19%). Dalším důvodem pro výdělečnou činnost seniorů je pocit potřebnosti (15%) a kontakt s ostatními (13%). Ukazují to výsledky nové studie o životních situacích a plánech starších lidí, kterou vydal Federální institut pro výzkum populace (BiB) ve Wiesbadenu. V rámci studie byly realizovány rozhovory s 2 500 lidmi ve věku od 58 až 73 let.

Výsledky podle vzdělání ukazují jiný obraz. U lidí s vyšším stupněm vzdělání je vedle radosti z práce (25%) důležitý zejména pocit potřebnosti (17%), zatímco finanční aspekt není pro 13% respondentů příliš důležitý. Jeden z deseti však cítí potřebu předat své poznatky a zkušenosti s prací dalším.

Pro pracující důchodce s nižším vzděláním je rozhodující motivací výdělečné aktivity rovněž pohoda a radost z práce (27%), avšak finanční motivace na zvýšení příjmu je pro ně mnohem silnější. Jeden ze čtyř respondentů s nízkým vzděláním uvádí, že doplňkový příjem je hlavním důvodem placeného zaměstnání při odchodu do důchodu. “Jelikož lidé s nižším formálním vzděláním dostávají většinou menší důchody, pracují častěji z finančních důvodů než vysokoškolsky vzdělaní lidé”, vysvětluje Dr. Andreas Mergenthaler (BiB). To by však nemělo vést ke zevšeobecňujícímu závěru, že za důvodem pokračování v zaměstnání stojí finanční problémy.

 

Zdroj: Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung