Středa 21.02.2024 15:59

Zacházení s léky v pobytových zařízeních sociálních služeb (14. března 2018, CEVRO Institut)

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR vás zve na konferenci “Zacházení s léky v pobytových zařízeních sociálních služeb”, která se uskuteční 14. března 2018 od 15.00 do 18.00 hodin v  budově vysoké školy CEVRO Institut, Jungmannova 17,  110 00 Nové Město.

Na konferenci představíme a budeme diskutovat s přizvanými představiteli Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí návrh metodického doporučení, na základě kterého by ředitelé mohli odpovědně a v souladu s platnými předpisy rozhodovat o zacházení s léky ve svém zařízení.

Malá konference, pořádaná v rámci projektu Evrop sociální ve spolupráci s Nadací Hannse Seidela a Asociací veřejně prospěšných organizací ČR bude zakončena diskusí nad sklenkou vína kolem 18. hodiny.

 

Předběžný program

Zahájení a uvedení návrhu metodického doporučení:

  • MUDr. Milan Cabrnoch, MBA, CEVRO Institut

Diskusní panel:

  • MUDr. Alena Šteflová, Ph.D. MPH, náměstkyně, Ministerstvo zdravotnictví ČR
  • Bc. Lenka Kohoutová, ředitelka, DOZP Sulická
  • zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR