Středa 21.02.2024 15:17

Zlínský kraj podpoří dobrovolníky pomáhající nemocným, seniorům i dětem a mládeži

Částku 657 tisíc korun rozdělí Zlínský kraj mezi osm organizací, které koordinují práci dobrovolníků. Konkrétně bude podpořena společnost ADRA, spolek Adorea – dobrovolnické centrum Vsetín, Oblastní charita Uherský Brod, Oblastní charita Uherské Hradiště, Maltézská pomoc, o.p.s., Spektrum preventivních programů pro děti a mládež Kroměříž, Samari Zlín a Salesiánský klub mládeže Zlín. Informovala o tom radní Zlínského kraje pro sociální záležitosti, neziskový sektor a rodinnou politiku Michaela Blahová.

„Dotace pro jednotlivé organizace se pohybují v rozmezí od 59 do 90 tisíc korun a jsou určeny na praktické zajištění činnosti dobrovolníků. Spadají sem úhrady cestovného, pojištění dobrovolníků i výdaje za materiální vybavení nezbytné pro výkon dobrovolnické práce. Také sem patří výdaje za školení koordinátorů, případně i nábor a propagaci,” upřesnila radní Michaela Blahová.

 

Autorka: Helena Mráčková

 

Zdroj: Zlínský kraj