Zdeněk Kalvach a Dagmar Sladká (Ocenění pro hybatele změn. Ceny Nadace České spořitelny)

Ocenění pro hybatele změn získal Zdeněk Kalvach

Nadace České spořitelny udělila ocenění třem výrazným osobnostem, které se svou prací zasloužily o systémové změny v oboru, v němž působí, sociální práci a ve vzdělávání. Letošními laureáty Cen Nadace České spořitelny (dříve Ceny Floccus) se stali lékař Zdeněk Kalvach, akademička Jana Straková a metodik výuky matematiky Milan Hejný.

Číst dále

Zpráva z mezinárodní konference o právech starších osob

Ve dnech 12. až 13. listopadu 2018 se ve Vídni uskutečnila mezinárodní konference o právech starších osob, které se zúčastnilo 110 účastníků ze 36 zemí a 50 zástupců nevládních organizací. Konference se zaměřovala mimo jiné na dopad robotizace a automatizace na lidská práva ve stáří a digitalizaci procesů celoživotního učení a vzdělávání.

Číst dále

Záznam z mezinárodní konference “Nejlepší praxe v podpoře pečujících a seniorů”

Česká společnost pro gerontologii, z.s. uspořádala 11. prosince 2018 v Praze mezinárodní konferenci “Nejlepší praxe v podpoře pečujících a seniorů”, na které vystoupili čeští a zahraniční odborníci a zástupci mezinárodních organizací (viz program a profily vystupujících).

Číst dále

Ne o nás bez nás. Na mezinárodní konferenci MPSV diskutovali děti i mladí dospělí

V Praze se uskutečnila dvoudenní mezinárodní konference věnovaná dlouhodobé aktivitě Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) v oblasti inovativních služeb pro děti a jejich rodiny. Své zkušenosti se zaváděním inovací představili zástupci organizací ze Slovenska, Polska, Holandska, Švédska a Velké Británie.

Číst dále

Kulatý stůl na téma předepisování, schvalování a úhrada zdravotnických prostředků při poskytování zdravotních výkonů

Zveme Vás na Kulatý stůl k tématu předepisování, schvalování a úhradě zdravotnických prostředků při poskytování zdravotnických výkonů v zařízeních sociální péče, který se koná 21. ledna 2019 od 15 hod. v zasedací místnosti Lékařského domu ČLS JEP v Praze a zasedací místnosti.

Číst dále