Veřejnost může připomínkovat Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019 – 2021

V souladu s ustanovením § 95 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byl zpracován Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019 -2021. Nyní má odborná i laická veřejnost možnost tento strategický [...] Číst dále

Číst dále

Akční plán rodinné politiky Jihomoravského kraje na rok 2018

Rada Jihomoravského kraje schválila dne 12. 2. 2018 Akční plán rodinné politiky Jihomoravského kraje na rok 2018. Plán vytyčuje klíčové aktivity, které vycházejí ze schválené Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019.  Jeho součástí je i finanční plán, [...] Číst dále

Číst dále

Diskuse: Zelená kniha o stárnoucí společnosti

Organizace Population Europe publikovala diskusní materiál Zelená kniha o stárnoucí společnosti. Tato zelená kniha pokrývá široké spektrum témat a spojuje pohledy předních odborníků z různých vědních oborů od demografie, sociologie, psychologie a epidemiologie až po ekonomiku, politiku a historii. Ve [...] Číst dále

Číst dále

Sociálně-zdravotní pomezí (Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2016–2025)

Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025 stanovuje cíle a opatření v deseti deseti tematických oblastech. Mezi ně patří také “Sociálně-zdravotní pomezí”. Pro řešení problémů tohoto segmentu je nutná součinnost s Ministerstvem zdravotnictví. Více či méně úzce spolu souvisejí [...] Číst dále

Číst dále

Pečující osoby a neformální péče (Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2016–2025)

Problematika pečujících osob a neformální péče byla z důvodu své blízkosti v Národní strategii rozvoje sociálních služeb 2016–2025 zpracována v rámci jedné společné tematické oblasti.

Definice řešeného problému: Nejisté postavení a nedostatečná podpora pečujících osob

Neformální péče je péče poskytovaná [...] Číst dále

Číst dále

Nová britská strategie chce podpořit setrvání osob 50 plus v zaměstnání, včetně druhé kariéry

Nová vládní strategie “Fuller Working Lives A Partnership Approach”  vyzývá zaměstnavatele, aby zvýšili počet starších pracovníků a “neodepisovali” lidi po dosažení určitého věku. Zaměstnavatelé tak mají v souladu s politickou vizí současné vlády pomoci vybudovat zemi, která funguje [...] Číst dále

Číst dále

Politika přípravy na stárnutí v České republice

Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je národním koordinátorem politiky přípravy na stárnutí, a to jak na rezortní, tak mezirezortní úrovni, vydalo publikaci Politika přípravy na stárnutí v České republice, která přináší řadu zajímavých informací. Publikace vznikla v rámci projektu [...] Číst dále

Číst dále

Publikace: At the heart of health: Realising the value of people and communities

Přístupy zaměřené na osobu a komunitu (“Person- and community-centred approaches”) mohou vést k pozitivní změně, lepšímu zdraví a kvalitě života, lepší perspektivě zaměstnání, školní docházku nebo zapojení se do dobrovolnických aktivit. Tyto přístupy podle zprávy přispívají k odolnějším komunitám a [...] Číst dále

Číst dále