Neděle 14.04.2024 1:13

Pojistné na dlouhodobou péči v Německu se v roce 2017 zvýší o 0,2%

Kvůli rostoucím výdajům se v Německu od roku 2017 zvýší pojistné na dlouhodobou péči o 0,2%. Rozšířena má být také definice “potřeby péče” tak, aby reflektovala širší pojetí disability. (Zdroj: Evropská komise)