Sobota 22.06.2024 15:50

Shrnutí: Zpráva o analýze správné praxe při podpoře zdraví v jakémkoliv věku

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (European Agency for Safety & Health at Work – EU-OSHA) zveřejnila zprávu “Safer and healthier work at any age: Analysis report of workplace good practices and support needs of enterprises” (stáhnout zprávu).