Seminář pro poskytovatele sociálních služeb ve Zlínském kraji objasnil otázky financování

S velkým zájmem poskytovatelů sociálních služeb ve Zlínském kraji se setkal seminář věnovaný právním aspektům financování sociálních služeb ve Zlínském kraji, který připravil Odbor sociálních věcí krajského úřadu pod patronátem krajské radní Michaely Blahové, zodpovědné za sociální záležitosti, rodinnou politiku [...] Číst dále

Číst dále

Bezplatná insolvenční poradna v Českých Budějovicích loni pomohla více než 400 lidem

Zhruba ve 400 případech podala v roce 2017 Bezplatná insolvenční poradna na jihu Čech pomocnou ruku lidem, kteří se ocitli ve finanční tísni. Z toho 200 insolvencí řešili klienti přímo v jejím sídle a stejnému počtu klientů ji pomohla zprostředkovat.  [...] Číst dále

Číst dále

Vznikne více než 400 nových pečovatelských a komunitních bytů pro seniory

Více než 400 nových pečovatelských bytů a bytů v komunitním domě seniorů vznikne díky dotacím Ministerstva pro místní rozvoj, které na ně uvolnilo 244 milionů korun. Dalších 78 milionů poputuje na výstavbu výtahů a bezbariérových přístupů bytových domů. Celkově tak [...] Číst dále

Číst dále

Výzva na pilotní provoz Center duševního zdraví v pěti krajích

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví, do kterého se mohou hlásit poskytovatelé sociálních a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz Center duševního zdraví ve vybraných krajích (Hl. [...] Číst dále

Číst dále

Bezbariérovost, poradenství nebo bydlení: Ministerstvo podpořilo 26 projektů 30 miliony

Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb, metodická podpora poradenství v oblasti bydlení a udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí. Přesně do těchto oblastí putuje neziskovým organizacím téměř 30 milionů korun z Ministerstva pro místní rozvoj. „Podpora [...] Číst dále

Číst dále

Výsledky dotačního řízení MPSV pro sociální služby s nadregionální a celostátní působností

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo výsledky dotačního řízení pro rok 2018 v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností. První peníze poskytovatelé obdrží do konce března (60% přiznané dotace), zbývajících 40% pak do konce června 2018. Přehled [...] Číst dále

Číst dále

Ministerstvo zdravotnictví rozdělilo 10 milionů na „Rozvojové projekty zdravotní péče“

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o přidělení neinvestičních finančních prostředků pro rok 2018 v rámci dotačního programu „Rozvojové projekty zdravotní péče“ (viz tabulka níže). Vybráno a podpořeno bylo celkem 35 žádostí. Celková částka přidělená těmto projektům činí přes 10 milionů korun (10 [...] Číst dále

Číst dále

Důchod v zahraničí bere více než 90 tisíc lidí, jejich počet se od roku 2010 zvýšil o polovinu

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v prosinci minulého roku evidovala 93 236 důchodců s nárokem na český důchod v 88 zemích. Nejvíce důchodů (řádově desítky tisíc) putovalo v rámci Evropy – do sousední Slovenské republiky, Německa a Polska. Na Slovensku [...] Číst dále

Číst dále