Zdeněk Kalvach a Dagmar Sladká (Ocenění pro hybatele změn. Ceny Nadace České spořitelny)

Ocenění pro hybatele změn získal Zdeněk Kalvach

Nadace České spořitelny udělila ocenění třem výrazným osobnostem, které se svou prací zasloužily o systémové změny v oboru, v němž působí, sociální práci a ve vzdělávání. Letošními laureáty Cen Nadace České spořitelny (dříve Ceny Floccus) se stali lékař Zdeněk Kalvach, akademička Jana Straková a metodik výuky matematiky Milan Hejný.

Číst dále

III. Sympozium dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni

Česká společnost pro léčbu rány (ČSLR) a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno (LF MU) pořádají dne 10. listopadu 2018 v Hotelu Voronež v Brně od 9.00 do 17.00 hodin III. Sympozium dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni (daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobé nemocné pacienty).

Číst dále

Obezita, malnutrice, deficity vitamínů a minerálů – klinická diagnostika, příčiny, komplikace a racionální přístupy v terapii

Univerzitní vzdělávací centrum klinické farmacie zve na konferenci “Obezita, malnutrice, deficity vitamínů a minerálů- klinická diagnostika, příčiny, komplikace a racionální přístupy v terapii”, která se uskuteční v pátek dne 13. dubna 2018 od 10 do 16 hod v Hradci Králové v Zahradě léčivých rostlin FaF UK. 

Číst dále

Pacienti v léčebně dlouhodobě nemocných ani jejich blízcí mnohdy netuší, co mohou požadovat

Pacienti v léčebnách dlouhodobě nemocných často netuší, jaké služby a vybavení mohou očekávat a vyžadovat. Potřebné informace chybí také jejich příbuzným. Přinášíme proto přehled základních materiálních podmínek, které má každé takové zařízení splňovat.

Číst dále

Racionální farmakoterapie u geriatrických nemocných (22. ledna 2018 od 13 hod. v Lékařském domě v Praze)

Sekce Klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP, pracovní skupina Klinická farmacie v geriatrii vzniklá ve spolupráci s Českou geriatrickou a gerontologickou společností a Univerzitním vzdělávacím centrem klinické farmacie FaF UK Vás srdečně zvou na odpolední setkání a přednáškovou akci “Racionální farmakoterapie u geriatrických nemocných” která se uskuteční dne 22.

Číst dále

Přehled vzdělávacích akcí IPVZ (květen 2017)

Níže uvádíme přehled vzdělávacích akcí, které Institut pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), pořádá v květnu 2017 v oborech: medicína dlouhodobé péče, návykové nemoci, nelékařská povolání, posudkové lékařství, rehabilitační lékařství, geriatrie, hygiena a epidemiologie a algeziologie.
Číst dále