Investice do akcií loni střadatelům vydělaly výrazně více než konzervativní fondy

Uplynulý rok potvrdil, že se při spoření na penzi v dlouhodobém horizontu vyplatí dynamická strategie. Podle předběžných výsledků loni dynamické fondy svým střadatelům vynesly mezi 4 a 14 % zisku. Rozdíly jsou dány různým složením portfolií (některé fondy mají i sto procent investic v akciích) a také tím, zda je měnové riziko v korunách, nebo zda fondy pracují s americkým dolarem, který loni poměrně výrazně oslabil. 

Číst dále

Stárnutí populace významně ovlivňuje další rozvoj měst a obcí. Od státu by uvítaly větší výběr dotačních titulů a podporu meziobecní spolupráce

Stárnutí obyvatel představuje pro města a obce v České republice nové výzvy. Demografickému vývoji musí přizpůsobovat služby, infrastrukturu i investice. Některé samosprávy se potýkají s úbytkem obyvatelstva, jiné zase s překotným populačním růstem. 

Číst dále

Nový dotační program Plzně zvýší platy v sociálních službách

Plzeň vypíše zcela nový dotační program, kterým chce navýšit mzdy pracovníkům v sociálních službách, konkrétně těm, kteří se přímo starají o seniory nebo zdravotně postižené. Dotační program nazvaný Mimořádné kolo kofinancování sociálních služeb pro rok 2018 – navýšení mezd připravil Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně.

Číst dále

Dotační programy Karlovarského kraje podpoří rodiny, seniory i dobrovolníky

Karlovarský kraj vyhlašuje programy pro poskytování dotací z krajského rozpočtu na podporu rodiny, aktivní činnosti seniorů a dobrovolnictví. Žádat o dotace mohou spolky i neziskové organizace. „V programu na podporu rodiny jsme vyčlenili 200 tisíc korun, na aktivní činnost seniorů půjde dvakrát více než loni, tedy 400 tisíc korun.
Číst dále

Jihočeský kraj schválil postup pro vydávání stanovisek k investičním záměrům v oblasti poskytování sociálních služeb

Rada Jihočeského kraje usnesením č. 204/2018/RK-34 ze dne 15. 2. 2018 schválila postup pro vydávání stanovisek k investičním záměrům v oblasti poskytování sociálních služeb. Tento postup je určen právnickým osobám, které připravují investiční záměry v oblasti sociálních služeb a v této souvislosti budou požadovat stanovisko/vyjádření kraje jako subjektu, který vydal střednědobý plán rozvoje sociálních služeb.

Číst dále