Analýza: Dlouhodobá péče pro seniory a její dostupnost ve 46 zemích světa

Mezinárodní organizace práce (ILO) vydala publikaci s názvem “Long-term care (LTC) protection for older persons: A review of coverage deficits in 46 countries“, která analyzuje systémy sociální ochrany z hlediska dostupnosti dlouhodobé péče (LTC) a univerzality jejího pokrytí ve 46 zemích světa, které zahrnují 80 procent světové populace.

Číst dále

Senioři v mezinárodním srovnání

Jak říká název, publikace ČSÚ “Senioři v mezinárodním srovnání 2017” přináší informace o demografických a dalších ukazatelích stárnutí populace a kvality života ve stáří v mezinárodnímu srovnání. Publikace zahrnuje údaje o naději dožití při narození, naději dožití ve zdraví, délce pracovního života, zaměstnanosti a vzdělání v předdůchodovém věku, příjmech, chudobě, bydlení nebo digitálních dovednostech seniorů.

Číst dále

Publikace “Vybrané aktuální výzvy politiky stárnutí”

Publikace “Vybrané aktuální výzvy politiky stárnutí” (Tomczyk, Łukasz, and Andrzej Klimczuk, eds. 2017. Selected Contemporary Challenges of Ageing Policy. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.  ISBN 978-83-941568-7-9. DOI: 10.24917/9788380840911) je ze všech publikací v edici “Česko-polsko-slovenská studia Andragogiky a sociální gerontologie” nejvíce mezinárodní.

Číst dále

Platforma pro rovnoprávnost vydává první českou studii o LGBT seniorech a seniorkách

LGBT senioři/seniorky – neviditelná menšina je název výzkumné zprávy o situaci stárnoucích leseb, gayů, bisexuálních a trans lidí v České republice a perspektivách LGBT přátelské zdravotní a sociální péče. Základní část zprávy tvoří původní výzkum „Situace LGBT osob v zařízeních poskytujících péči o seniory“, který pro PROUD zpracovaly PhDr.

Číst dále

Call for papers: Komunita a prostor v sociálním vyloučení ve vyšším věku (Sociální studia)

Časopis Social studies / Sociální studia vyhlašuje výzvu k předkládání abstraktů pro monotematické číslo časopisu s pracovním názvem Komunita a prostor v sociálním vyloučení ve vyšším věku. Editory čísla jsou Lucie Vidovicová (Masarykova univerzita) a Isabelle Tournier (Université du Luxembourg).

Číst dále

Publikace OSN: Jak zlepšit statistiku související s demografickým stárnutím

Evropská hospodářská komise OSN (UNECE) vydala publikaci Recommendations on Ageing-related Statistics, která má pomoci zlepšit dostupnost statistik souvisejících se stárnutím. Doporučení týkající se statistiky vypracovala pracovní skupina pro stárnutí.

V celém regionu EHK OSN většině zemí světa populace stárne, což přináší výzvy a příležitosti, které vyžadují politická opatření založená na důkazech.

Číst dále

Více let, více příležitostí: Norská vládní strategie pro společnost přátelskou každému věku

Norská vláda schválila strategii s názvem “More Years – More Opportunities: The Norwegian Government’s strategy for an age-friendly society” (stáhnout dokument). Strategii na konferenci v Brně (více informací) prezentoval Bjørn Einar Halvorsen z norského Ministerstva sociálních věcí.

Číst dále